Курс розроблено для студентів напряму підготовки 6.040302 "Інформатика"