Topic outline

 • Topic 1

  ОСНОВИ ПСИХОСОМАТИКИ

  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1.

  Особливості психосоматичних захворювань

  Лекційний Модуль 1.

  1. «Психосоматика» як наукова галузь та група захворювань (2 год).

  2. Класифікації неврозів (традиційні та сучасні). (2 год).

  3. Феномен болю. Біль як суб’єктна ознака хвороби. (2 год).

  4. Психосоматичний симптом як результат конверсії. (2 год).

  • Topic 2

   СЕМІНАРСЬКИЙ МОДУЛЬ 1.

   1. «Психосоматика» як наукова галузь та група захворювань (2 год).

   «Психосоматика», «соматопсихика».Вузький зміст поняття «психосоматика» (свята семірка: бр.астма, гіпертонія, виразка 12-палої кишки, сахарний діабет, виразковий коліт, поліартрит, нейродерміт). .Сучасне розуміння поняття «психосоматика». Три групи психосоматичних захворювань. Поняття «невроз» у поглядах різних авторів (Куллен, Фрейд, Павлов, Кречмер, Карвасарський) та напрямків психології: гуманістичної психології, біхевіоризму, екзистенціальної психології. Поняття «Негативна діагностика». Альтернативні принципі клінічної психології: «Нозос – Патос»; «Норма-Патологія». 

   2. Класифікації неврозів (традиційні та сучасні). (2 год).

   Класифікація неврозів за Фрейдом. Традиційні класифікації неврозів за різними критеріями (7 груп). Позитивні критерії діагностики неврозів. Класифікація за М'ясищевим. Зв'язок форми неврозу з типом внутрішнього конфлікту. Неврот. реакція – стани – розвиток. Сучасний патоморфоз неврозів (основні характеристики).

   3.Феномен болю. Біль як суб’єктна ознака хвороби. (2 год). Поняття «біль» та її функції. Характер болю. Фактори, що зумовлюють реакції на біль. Фактори ризику для формування хронічної хвороби з відчуттям болю. 

   4. Психосоматичний симптом як результат конверсії. (2 год).

   Поняття конверсія. Конверсійна модель Фрейда. Ідея конверсії в роботах Фрейда, Жанне. 

   Симптом. Рівні симптомів. Органічна симптоматика як наслідок емоційних хвилювань та поведінки. Порушення довільної моторики (паралічі та мовлення), психогенні порушення чутливості, локалізовані болі. Механізм дисоціації. Психосоматичний симптом як еквівалент тривоги (механізм проекції). Основні диференціально-діагностичні ознаки конверсійних розладів.

   • Topic 3

    МОДУЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 1.

    1.Клініко-психологічна діагностика та невротичні порушення, що пов’язані зі стресом та соматоформні порушення.

    2.Загальні принципи класифікації розділу F4 у МКХ-10.

    3.Добір випадків подолання болю. Техніки роботи з болем.

    4.Моделі вегетативного невроз за Александером. Концепція векторів.

    5. (усно): Аналіз учбових прикладів: Валентина (вік – 22 роки). – С. 21; Ірина (вік – 45 років) – С. 57; Павел (18 років) - С. 87. // Кулаков С.А Основи психосоматики. – С.Пб.: Речь, 2005

    Питання для перевірки самостійної роботи (письмово):

    1. Психосоматичний симптом як результат конверсії.

    2. Механізм дисоціації у конверсійній моделі.

    3. Первинна та вторинна вигода як механізми виникнення психосоматичних симптомів.

    4. Моделі вегетативного невроз за Александером. Концепція векторів.

    • Topic 4

     ПІДСУМКОВА ТЕКА до змістовного модуля 1 (письмова КОНТРОЛЬНА РОБОТА):

     1. Психосоматичний симптом як результат конверсії. Конверсійна модель Фрейда. Ідея конверсії Фрейда. Органічна симптоматика як наслідок емоційниї хвилювань та поведінки.

     2. Конверсія як зміщення психічного конфлікту едіпальної природи; соматична інервація. Перехід енергії лібідо у соматичну сферу.

     3. Психосоматичний симптом як результат конверсії. Порушення довільної моторики (паралічі та мовлення), психогенні порушення чутливості, локалізовані болі.

     4. Психосоматичний симптом як результат конверсії. Механізм дисоціації – активний процес психологічного захисту (витиснення). Психосоматичний симптом як еквівалент тривоги (механізм проекції). 

     5. Психосоматичний симптом як результат незрілих механізмів захисту. Модель 2-х ешелонної лінії оборони Мітчерліха. Перша лінія оборони: Засоби соціальної взаємодії.

     6. Психосоматичний симптом як результат незрілих механізмів захисту. Невротичні (патологічні) механізму захисту (невротичні депресії, нав’язливі мислі та дії, страхи, фобії).

     7. Психосоматичний симптом як результат незрілих механізмів захисту. Невроз характеру (як невротичний розвиток особистості).

     8. Психосоматичний симптом як результат незрілих механізмів захисту (концепція Мітчерлиха). Друга лінія оборони: соматизація (психосоматичний рівень).

     9. Психосоматичний симптом як результат незрілих механізмів захисту. Третій рівень захисту: Психотичне симптомоутворення (за Кернбергом).

     10. Психосоматичний симптом як результат порушення об’єктних відносин. Об’єктні відносини. Об’єкти.

     11. Психосоматичний симптом як результат порушення об’єктних відносин. Концепція Малер: «сепарації - індивідуації».

     12. Психосоматичний симптом як результат порушення об’єктних відносин. Концепція Кернберга. Інтроекція як етап інтерналізації.

     13. Психосоматичний симптом як результат порушення об’єктних відносин. Основні елементи: об’єкт-образи, Я-образи, довільні потяги. Я- об’єкт, Ти-об’єкт, афективне забарвлення відносин. Ідентифікація. Его-ідентичність. Порушення об’єктних відносин як основа формування психосоматичного симптому.

     14. Втрата об’єкта як нарцистична травма (Енгель, Шмале). Комплекс «giving up» (той кого кидають) «given up» (кинутий). Почуття втрати, розриву із майбутнім, депресія, горе, сум, безпорадність, розпач, зниження імунітету. Проробка травматичної ситуації.

     15. Психосоматичний симптом як результат алексітімії.

     16. Психосоматичний симптом як результат інтроекції дисфункціональних базисних схем. Когнітивні теорії.

     17. Мультимодальний профіль Лазаруса як варіант системного аналізу: поведінка, афект, відчуття, уявлення, когніції, інтерперсональні відносини, ліки та біологічні фактори. 

     18. Внутрішня картина хвороби (ВКХ) як цілісний образ захворювання (за Р.А.Лурія). Структура ВКХ: мотиваційний, інтелектуальний, почуттєвий, сенсорний аспекти. 

     19. Особливості психіки у пацієнтів із соматичними захворюваннями. Особливості психології пацієнтів у зв’язку із захворюваннями в гастроентерології.

     • Topic 5

      ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2.

      Концепції походження психосоматичних розладів

      Лекційний Модуль 2.

      5. Психосоматичний симптом як результат незрілих механізмів захисту. (2 год).

      6. Психосоматичний симптом як результат алексітімії. (2 год).

      7. Сучасна парадигма виникнення психосоматичних захворювань. (2 год).

      8. Внутрішня картина хвороби в ситуації тяжкого соматичного захворювання (2 год).

      9. Типи особистісних реакцій на тяжке захворювання (2 год).

      • Topic 6

       СЕМІНАРСЬКИЙ МОДУЛЬ 2.

       Тема 5. Психосоматичний симптом як результат незрілих механізмів захисту. (2 год).

       Модель 2-х ешелонної лінії оборони Мітчерліха. Перша лінія оборони: Засоби соціальної взаємодії. Невротичні (патологічні) механізму захисту (невротичні депресії, нав’язливі мислі та дії, страхи, фобії). Невроз характеру (як невротичний розвиток особистості). Друга лінія оборони: соматизація (психосоматичний рівень). Третій рівень захисту: Психотичне симптомоутворення (за Кернбергом).

       Тема 6. Психосоматичний симптом як результат алексітімії. (2 год).

       Визначення поняття алексітімії. Алексітімія як фактор ризику виникнення психосоматичних захворювань. Зв'язок алексітімії з певною структурою особистості. Ознаки алексітімії.

       Тема 7. Сучасна парадигма виникнення психосоматичних захворювань. (2 год).

       Теорія стресу. Концепція адаптації та мобілізаці (Кеннон, Селье). Гіпотеза пошукової активності В.Ротенберга. Типи поведінки А,В,С.

       Тема 8-9. Внутрішня картина хвороби в ситуації тяжкого соматичного захворювання (2 год). Типи особистісних реакцій на тяжке захворювання (2 год).

       Поняття «ставлення до хвороби». Механізми індивідуального сприйняття хвороби. Особистісний тип захворювання. Типи особистісних реакцій на тяжке захворювання.

       • Topic 7

        МОДУЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 2.

        (Письмово): 

        1.Тема для самостійного опрацювання «Специфіка особистісних змін тяжких соматичних хворих».

        2.Розвиток психосоматичного процесу за Митчерлихом. Психічні засоби, що використовуються для вирішення конфлікту на психосоціальному рівні. Невротичні захисні механізми. Невроз характеру.

        3.Види психічного захисту, що використовують психотичні особистості (за Кернбергом).

        4.Поняття «достатньо хороша мати» з позицій Віннікота.

        5.Психосоматичний симптом як результат порушення об’єктних відносин. Наведіть приклади втрати об’єкта.

        6.Комплекси «giving up» та «given up». Характерні риси втрати об’єкта (за Енгель та Шмалє).

        7.Теорія об’єктивних відносин. Етапи.

        8.Психосоматичний симптом як результат порушення рольового розвитку. Теорія Морено.

        9.Психосоматичний симптом як результат порушення структури Я. Концепція Аммона.

        10.Пихосоматичні симптоми порушення структури Я. “Соціальна енергія” за Аммоном.

        (усно):

        1.Аналіз учбового прикладу: Алесій (38 років) // Кулаков С.А Основи психосоматики. – С.Пб.: Речь, 2005. – С. 102.

        2.Аналіз учбового прикладу: Оксана (25 років) // Кулаков С.А Основи психосоматики. – С.Пб.: Речь, 2005. – С. 110.

        3.Аналіз учбового прикладу: Вікторія (25 років) // Кулаков С.А Основи психосоматики. – С.Пб.: Речь, 2005. – С. 141.

        4.Аналіз мультимодального запитувальника життєвої історії.

        5.Аналіз учбового прикладу: Ольга (33 роки) // Кулаков С.А Основи психосоматики. – С.Пб.: Речь, 2005. – С. 38.

        Питання для перевірки самостійної роботи (письмово):

        1. Психосоматичний симптом як результат алекситимії. Поняття алекситимія. Причини виникнення.
        2. Поняття «достатньо хороша мати» з позицій Віннікота.
        3. Психосоматичний симптом як результат порушення об’єктних відносин. Наведіть приклади втрати об’єкта.
        4. Комплекси «giving up» та «given up». Характерні риси втрати об’єкта (за Енгель та Шмалє).
        5. Теорія об’єктивних відносин. Етапи.
        6. Психосоматичний симптом як результат порушення рольового розвитку. Теорія Морено.
        7. Психосоматичний симптом як результат порушення структури Я. Концепція Аммона.
        8. Пихосоматичні симптоми порушення структури Я. “Соціальна енергія” за Аммоном.
        • Topic 8

         ПІДСУМКОВА ТЕКА до змістовного модуля 2 (письмова КОНТРОЛЬНА РОБОТА):

         1. Психосоматичний симптом як результат незрілих механізмів захисту. Модель 2-х ешелонної лінії оборони Мітчерліха. Перша лінія оборони: Засоби соціальної взаємодії.

         2. Психосоматичний симптом як результат незрілих механізмів захисту. Невротичні (патологічні) механізму захисту (невротичні депресії, нав’язливі мислі та дії, страхи, фобії).

         3. Психосоматичний симптом як результат незрілих механізмів захисту. Невроз характеру (як невротичний розвиток особистості).

         4. Психосоматичний симптом як результат незрілих механізмів захисту (концепція Мітчерлиха). Друга лінія оборони: соматизація (психосоматичний рівень).

         5. Психосоматичний симптом як результат незрілих механізмів захисту. Третій рівень захисту: Психотичне симптомоутворення (за Кернбергом).

         6. Психосоматичний симптом як результат порушення об’єктних відносин. Об’єктні відносини. Об’єкти.

         7. Психосоматичний симптом як результат порушення об’єктних відносин. Концепція Малер: «сепарації - індивідуації».

         8. Психосоматичний як результат порушення об’єктних відносин. Концепція Кернберга. Інтроекція як етап інтерналізації.

         9. Психосоматичний симптом як результат порушення об’єктних відносин. Основні елементи: об’єкт-образи, Я-образи, довільні потяги. Я- об’єкт, Ти-об’єкт, афективне забарвлення відносин. Ідентифікація. Его-ідентичність. Порушення об’єктних відносин як основа формування психосоматичного симптому.

         10. Втрата об’єкта як нарцистична травма (Енгель, Шмале). Комплекс «giving up» (той кого кидають) «given up» (кинутий). Почуття втрати, розриву із майбутнім, депресія, горе, сум, безпорадність, розпач, зниження імунітету. Проробка травматичної ситуації.

         11. Психосоматичний симптом як результат алексітімії.

         12. Внутрішня картина хвороби (ВКХ) як цілісний образ захворювання (за Р.А.Лурія). Структура ВКХ: мотиваційний, інтелектуальний, почуттєвий, сенсорний аспекти. 

         13.  Класифікація типів відношення до захворювання – ТОБОЛ (за Л.Ф.Бурлачук, О.Ю.Коржовою). Типи відношення до захворювання: гармонічний, ергопатичний, анозогнозичний, тривожний та інші.

         14. Когнітивний аспект внутрішньої картини хвороби (ВКХ). Особистісний сенс захворювання. Тип емоційного відношення до хвороби: гіпергнозогностичний, гіпонозогностичний, прагматичний.

         15. Особливості психіки у пацієнтів із соматичними захворюваннями. Особливості психології пацієнтів у зв’язку із захворюваннями в кардіології.