Topic outline

 • Topic 1

  Тематика та плани лекцій з курсу

  «Психологія реклами»

  Для студентів напряму підготовки «Психологія»

  Викладачі: доцент Н.І. Тавровецька, викладач О.М. Самкова

  Тема 1. Психологія рекламної діяльності.

  1. Реклама: поняття, цілі, функції, види реклами й психотехнологія рекламної галузі.

  2.  Відмінність понять “реклама”, “маркетинг”, “рекламна кампанія”.

  3.  Основні цілі й завдання реклами.

  4.  Функції реклами: інформаційна, ідентифікаційна й інші, їх суть.

  5.  Види реклами. Типологія рекламних повідомлень. Емоційний і раціональний способи впливу рекламних повідомлень на покупця.

  6. Типи реклами з погляду можливому зворотному зв'язка зі споживачем.

  Тема 2. Роль психологічних факторів у формуванні рекламних образів.

  1. Когнітивні аспекти рекламного впливу; аналіз процесів переробки інформації, у яких задіяні відчуття, сприйняття, увага, пам'ять, мислення.

  2.  Емоційний аспект рекламного впливу; формування позитивних емоцій у споживача, одержання їм задоволення як спосіб створення ефективної реклами.

  3.  Поведінковий компонент рекламного впливу. Реклама як психологічне програмування поведінки людей (вплив на прийняття споживачем розв'язку про покупку).

  4.  Психологія творчості в рекламі. Креативна робота: стадії, мета, необхідні якості креатора. 

  Тема 3. Психологія мотивації в рекламі.

  1. Установки й стереотипи в рекламній практиці. Домінанта і її формування. Стереотипи сприйняття, мислення, поведінки (негативні, позитивні, нейтральні); приймання їх виявлення.

  2.  Структура потреб і мотиви з позицій рекламної справи. Ієрархія потреб покупця (об'єктивна потреба, усвідомлена потреба, пошуки варіантів задоволення, пробне споживання, оцінка результатів, постійне споживання) і її характеристика.

  3.  Види споживчих мотивів (емоційних, раціональних, утилітарних, естетичних, престижу, уподібнення й моди, самоствердження, традиції) і їх характеристика.

  4.  Аналіз мотивів і його використання в рекламі.

  Тема 4. Психотехнологія рекламних засобів без зворотного зв'язку.

  1. Реклама в газеті. Види газет. Особливості розміщення реклами в газеті. Правила складання газетної реклами.

  2. Реклама в журналі. Переваги журнальної реклами. Види журналів і особливості комбінації тексту, світлин і малюнків.

  3.  Реклама по радіо. Особливості оформлення звукового ролика, необхідні компоненти (голос диктора, побудова і якість тексту, музичний супровід). Кращий час доби для реклами на радіо.

  4.  Реклама по телебаченню. Переваги телереклами. Варіанти телереклами (ролики, розміщення логотипа) їх гідності й недоліки. Експертиза рекламних роликів. Вимоги до образотворчих розв'язків, відтворених на екрані, залежно від особливостей психофізіології сприйняття людину. Зовнішня реклама.

  5. Засоби зовнішньої реклами. Її найважливіші параметри. Методика психологічної експертизи рекламних щитів. Правила складання рекламних вивісок і оголошень.

  6. Реклама на транспорті. Гідності й недоліки транзитної реклами. Зовнішня й внутрішня реклама. Реклама в метро, поїздах, автобусах і т.п. Сувенірна реклама.

  Тема 5. Психотехнологія рекламного тексту без зворотного зв'язку.

  1. Психографика рекламного тексту. Облік викривлення тексту й зображення на згині.

  2. Психотехнологія ілюстрації в рекламі. Вимоги до ілюстрацій. Використання світлини й малюнка.

  3. Психотехнологія слогана й заголовка рекламного тексту. Призначення рекламного девізу – слогана. Вимоги до слогана. Заголовок і його роль у рекламному оголошенні. Вимоги до заголовка.

  4. Психолінгвістика рекламного тексту.

  5. Узагальнені рекомендації зі складання рекламних текстів. Психотехнология створення рекламних текстів:

  Тема 6. Суггестивні психотехнології в рекламі.

  1. Психоаналітичні орієнтовані підходи.

  2. Гіпнотичний підхід. Фактори, від яких залежить сугестивність людини (постійні й ситуативні). Приклади суггестивных приймань (конкретність і образність ключових слів, якостей, избегание негативних часток, мовна динаміка, добір звукосочетаний і т.п.).

  3. Техніки еріксоніанського гіпнозу в рекламі.

  4. Використання нейролінгвістичного програмування в рекламі. Зміст поняття “нейролінгвістичне програмування”.

  Тема 7. Психологія відношення до реклами.

  1. Види ставлення до реклами. Приймання формування довіри до рекламного повідомлення: техніка саморозкриття, вплив персонажа, що озвучує рекламу, використання значимих символів, використання архетипів-образів, відбиття думок і почуттів. Їхня характеристика.

  2.  Формування негативного відношення до реклами на основі підсвідомого опору їй. Основні ознаки нечесної реклами. Приймання маскування шкідливого змісту в рекламі.

  Тема 8. Психологія світла, кольору й форми в рекламі.

  1. Психологія світла в рекламі. Негативні психологічні ефекти неписьменного висвітлення.

  2.  Психологія кольору в рекламі. Фізіологічні й психологічні властивості кольору.

  3. Психологія форми в рекламі.

  Тема 9. Психологічні аспекти планування презентацій.

  1. Організаційно-психологічні аспекти планування й постановки презентації.

  2. Психотехнологія усного виступу на презентації. Психологічні вимоги до ведучого презентацію.

  3. Психологія візуальних допоміжних засобів. Психологічні ресурси й обмеження візуальних засобів презентації.

  4. Облік психології аудиторії в ефективній презентації.