Topic outline

 • Topic 1

  ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ЗАЛЕЖНОЇ ПОВЕДІНКИ

  Змістовний модуль 1

  Тема: Клініко-психологічні аспекти залежної поведінки

  Лекційні модулі:

  Тема 1. Загальні питання адиктології. Поняття та предмет адиктології як науки.

  Тема 2. Клінічні аспекти наркології. Основні синдроми та стадії перебігу наркологічних захворювань

  Тема 3. Особливості розвитку та формування залежностей

  Тема 4. Психологічні аспекти формування залежностей.

  Тема 5 Нехімічні види залежностей

  Тема 6. Созалежність та родина  

  • Topic 2

    Семінарські модулі:

   Тема 1. Загальні питання адиктології. Поняття та предмет адиктології як науки.

   Тема 2. Клінічні аспекти наркології. Основні синдроми та стадії перебігу наркологічних захворювань

   Тема 4. Особливості розвитку та формування залежностей

   Тема 5. Діагностичні та експертні аспекти роботи із залежними хворими. Патопсихологічні порушення при залежностях

   Тема 6. Психологічні аспекти формування залежностей.

   Тема 7 Нехімічні види залежностей

   Тема 8. Созалежність та родина

   • Topic 3

    Модулі самостійної роботи:

    Тема 1. Загальні питання адиктології. Поняття та предмет адиктології як науки.

    Тема 2. Клінічні аспекти наркології. Основні синдроми та стадії перебігу наркологічних захворювань

    Тема 4. Особливості розвитку та формування залежностей

    Тема 5. Діагностичні та експертні аспекти роботи із залежними хворими. Патопсихологічні порушення при залежностях

    Тема 6. Психологічні аспекти формування залежностей.

    Тема 7 Нехімічні види залежностей

    Тема 8. Созалежність та родина
    • Topic 4

     Змістовний модуль 2

     Тема: Психокорекція та психотерапія при різних видах залежної поведінки

     Лекційні модулі:

     Тема 9. Психокорекція як метод практичної діяльності психолога

     Тема 10. Огляд психологічних методів допомоги при залежній поведінці та напрямів реабілітації

     Тема 11. Структура та зміст програм психокорекційної роботи з хімічно залежними хворими

     Тема 12. Психокорекційна робота із родичами адиктів.

     Тема 13. Методи казкотерапії у роботі із залежними людьми.

     • Topic 5

       Семінарські модулі:

      Тема 9. Психокорекція як метод практичної діяльності психолога

      Тема 10. Огляд психологічних методів допомоги при залежній поведінці та напрямів реабілітації

      Тема 11. Структура та зміст програм психокорекційної роботи з хімічно залежними хворими

      Тема 12. Психокорекційна робота із родичами адиктів.

      Тема 13. Методи казкотерапії у роботі із залежними людьми.

      • Topic 6

       Модулі самостійної роботи:

       Тема 9. Психокорекція як метод практичної діяльності психолога

       Тема 10. Огляд психологічних методів допомоги при залежній поведінці та напрямів реабілітації

       Тема 11. Структура та зміст програм психокорекційної роботи з хімічно залежними хворими

       Тема 12. Психокорекційна робота із родичами адиктів.

       Тема 13. Методи казкотерапії у роботі із залежними людьми.