Topic outline

 • Topic 1

  «ТЕХНІКИ ДІАГНОСТИКИ ТА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ РОБОТИ»

  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1.

  Арт-терапія в епоху постмодерну. Сучасні прикладні психотехнології

  Лекційний Модуль 1 (10 годин). Арт-терапія в епоху постмодерну. Сучасні прикладні психотехнології

  Тема 1. Загальна характеристика напряму арт-терапії на сучасному етапі психотерапії (як наукової дисципліни). (2 год.)

  Тема 2. Метод «мандали» у сучасній арт-терапії. (2 год.)

  Тема 3. Психодіагностичні та терапевтичні можливості застосування методу мандал(2 год.)

  Тема 4. Основи організації психотерапії піском. (2 год.)

  Тема 5. Схема проведення сеансу піскової терапії. (2 год.)

  • Topic 2

   СЕМІНАРСЬКИЙ МОДУЛЬ 1 (12 годин).

   1.Загальна характеристика напряму арт-терапії на сучасному етапі психотерапії (як наукової дисципліни). (2 год.)

   Теоретична частина:Використання мистецтва як терапевтичного фактора. Трудотерапевтичний та психотерапевтичний радикал методу арт-терапії. Значення методу арт-терапії в житті сучасної людини та застосування в клініці. Варіанти застосування «терапії мистецтвом». Механізми корекції. Техніка впливу. Функції арт-терапевта. Ефективність арт-терапії. Практична частина: аналіз арт-альбому для сімейного консультування. 

    2.Метод «мандали» у сучасній арт-терапії. (2 год.)

   Теоретична частина: Ритуальне застосування мандал у різноманітних культурах старого світу. Мандали в арт-терапії. Юнг як перший дослідник впливу мандал на психічний стан. Психодіагностичні та терапевтичні можливості застосування методу мандал як проективного засобу (актуальних станів, снів). Етапи проведення методу мандал. Інструкція. Картковий тест мандал (Джоан Келлінгг). Практична частина: аналіз колекції мандал з метою їх застосування для медитації.

   3.Психодіагностичні та терапевтичні можливості застосування методу мандал. (2 год.). Теоретична частина:Мандала як інструмент психотерапії. Застосування мандали на тлі музичної психотерапії (спрямована візуалізація). Мандала як індикатор змінення у психотерапії. Психодіагностика за допомогою кольору. Альтернативне сприйняття кольору. Психодіагностика за допомогою форми. Практична частина: рисування мандал (на тематику за власним бажанням).

   4.Основи організації психотерапії піском. (2 год.)

   Теоретична частина: .Пісок як засіб терапії у різноманітних підходах: психодінамічному, гештальтистскому, психодраматичному, когнітивному, казковому. Родоначальники «піскової терапії». Загальні принципи взаємодії із клієнтом. Механізми корекції. Переваги над малюнковими методиками. Протипоказання. Матеріали для проведення піскової терапії. Категорії клієнтів. Практична частина: Визначити відмінності між поняттями, що є джерелами психічної енергії: самореалізація, само актуалізація, самооцінка. До кожного поняття нарисувати малюнок (один малюнок у день).

   5. Схема проведення сеансу піскової терапії. (2 год.). Теоретична частина:Етапи проведення сеансу. Практична частина:Визначити відмінності між поняттями, що є джерелами психічної енергії: самовираження, самовдосконалення, самоствердження, самоповага. До кожного поняття нарисувати малюнок (один малюнок у день).

   6. Ключові характеристики піскових картин. (2 год.).  «Енергія» поля піскової картини як інформація про внутрішній світ клієнта Реакція терапевта. Ідея піскової картини. Сюжет картини як відображення динаміки внутрішнього процесу. Конфліктний зміст піскової картини. Рівень агресії; напрямок агресії; спрямованість агресії; динаміка прояву конфліктного змісту. Ресурсний зміст піскової картини. Символічний зміст піскової картини. Захист від вульгарних інтерпретацій. Стиль ситуативної комунікації у групі

   • Topic 3

    МОДУЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 1. (50 годин). Виконання – письмове (конспект).

    1.Аналіз клінічної роботи у статті К.Буш «Психотерапевтическое использование сновидений, мандал и музыкальных образов// Диагностика в арт-терапии: метод «мандала» / под ред. А.И.Копытина. – С.Пб.: Речь, 2002. – С.102 – 114.

    2.Трансперсональний підхід: метод голотропної терапії.

    3. Імаготерапія. Психоімажитівна терапія ШОРРА.

    4.Музикотерапія. Танцевальная терапія. Психопантоміма. Перфоманс.

    5.Бібліотерапія. Складання творчого оповідання. Казкотерапія. Куклотерапія.

    6. Протокол аналізу власної психотерапевтичної роботи.

    7. Аналіз арт-альбому для сімейного консультування: теми, техніки, схема проведення зустрічі (заняття), форми роботи (на рівні дитина-дорослий; психолог-сім’я), //Арт-альбом для семейного консультирования (взрослый и детский)/Е.Васина, А.Барыбина. – С.Пб.: Речь, 2006. – 24 с.

    • Topic 4

     ПІДСУМКОВА ТЕКА до заліку (письмова КОНТРОЛЬНА РОБОТА):

     1. Значення методу арт-терапії в житті сучасної людини та застосування в клініці. Мета. Варіанти застосування «терапії мистецтвом». Функції арт-терапевта. Механізми корекції. Ефективність арт-терапії.

     2. Пісок як засіб терапії у різноманітних підходах: психодінамічному, гештальтистскому, психодраматичному, когнітивному, казковому. Механізми корекції. Переваги над малюнковими методиками.

     3. Загальні принципи взаємодії «клієнт-терапевт» у ході піскової терапії. Протипоказання. Матеріали для проведення піскової терапії. Категорії клієнтів (ставлення до методу піскової терапії).

     4. Етапи проведення сеансу піскової терапії. 

     5. Рівні піскової картини та енергія поля піскової картини. Сюжет картини як відображення динаміки внутрішнього процесу.

     6. Конфліктний зміст піскової картини. Рівень агресії; напрямок агресії; спрямованість агресії; динаміка прояву конфліктного змісту.

     7. Ресурсний зміст піскової картини. Символічний зміст піскової картини. 

     8. Особливості застосування музикотерапії в ході психотерапевтичного процесу. 

     9. Особливості застосування бібліотерапії в ході психотерапевтичного процесу. 

     10. Особливості застосування танцевальної терапії в ході психотерапевтичного процесу. 

     11. Особливості застосування психопантоміміки в ході психотерапевтичного процесу. 

     12. Неперсоналістичне розуміння психіки у концепції С.Грофа. Рівні несвідомої психіки. Базові перінатальні матрици (БПМ) за концепцією С.Грофа. Технічні прийоми та механізми впливу методу голотропного дихання.

     13. Технічні прийоми імаготерапії. Психоімажитивна терапія Шорра.

     14. Проективний рисунок. Особливості проведення, аналізу, застосування.

     15. Творчі оповідання. Особливості проведення, аналізу, застосування.

     16. Казкотерапія. Особливості проведення, аналізу, застосування.

     17. Куклотерапія. Особливості проведення, аналізу, застосування.

     18. Метод «мандали» у сучасній арттерапії. Мандала як інструмент психотерапії.