Завдання

Написати короткий конспект з теми "Поняття про програму. Запуск програми на виконання."