Відповідь у вигляді тексту

Розкрийте подані теми. 

Тема:

1. Конституція України - Основний Закон України.

2. Правові основи підприємницької діяльності