Відповідь у вигляді файлу

Розкрийте подані теми. Відповідь надайте в одному документі.

Питання:

1. Конституція України - Основний Закон України.

2. Правові основи підприємницької діяльності