Відповідь поза сайтом

Розкрийте подані теми. 

1. Конституція України - Основний Закон України.

2. Правові основи підприємницької діяльності