Tuesday 29 September 2020 10:33 AM
Сайт: KSU Online
Курс: Основи інформатики та прикладної лінгвістики (ОІПЛ)
Глосарій: Основные понятия курса
F

FTP

File Transfer Protocol - протокол передачі файлів