Friday, 14 August 2020, 7:28 PM
Site: KSU Online
Course: Основи інформатики та прикладної лінгвістики (ОІПЛ)
Glossary: Основные понятия курса