Інформаційна технологія

процес, що використовує сукупність засобів і методів збирання, опрацювання та передавання даних (первинної інформації) для отримання інформації нової якості щодо стану об’єкта, процесу або явища.

» Основные понятия курса