Інформаційна культура

уміння цілеспрямовано працювати з інформацією та використовувати для її отримання, опрацювання і передавання комп΄ютерні інформаційні технології, сучасні технічні засоби і методи.

» Основные понятия курса