Web 2.0

концепція яка пропонує нові веб-технології такі як RSS, соціальні мережі, wiki та ін. Основною особливітсю підхіду є те, що користувачі Інтернету самі створюють контент.

Web 2.0 у навчанні - це підхід який передбачає застосування технології, що дозволяє учням або студентам спільно працювати в рамах навчальних проектів, удосконалювати навчальні матеріали, публікуючи свої коментарі безпосередньо в електронному навчальному посібнику. Цей підхід також дозволяє створити середовище конкуренції знань на базі оцінок, обчислюваних виходячи з успішності навчання та оцінок, що виставляються усіма учасниками за якість спільної роботи, корисність коментарів, нові ідеї, викладені в публікаціях персональних студентів (блогах) і форумах.

» Основные понятия курса