Основные понятия курса


Основные понятия курса
Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

І

Інтернет

глобальне об'єднання обчислювальних мереж, що надає користувачам різні сервіси, служби.

Інформатизація навчання

це процес, спрямований на оптимальне використання інформаційного забезпечення навчання за допомогою комп'ютера. Це процес педагогічний у тому сенсі, що у ньому вирішуються педагогічні завдання.

Інформаційна культура

уміння цілеспрямовано працювати з інформацією та використовувати для її отримання, опрацювання і передавання комп΄ютерні інформаційні технології, сучасні технічні засоби і методи.

Інформаційна технологія

процес, що використовує сукупність засобів і методів збирання, опрацювання та передавання даних (первинної інформації) для отримання інформації нової якості щодо стану об’єкта, процесу або явища.


Інформаційне суспільство

суспільство, у якому більшість працюючих зайнято виробництвом, зберіганням, перетворенням та реалізацією інформації, особливо найвищої її форми — знань.

Інформаційно-комунікаційні технології

інформаційні процеси і методи роботи з інформацією, які здійснюються із застосуванням засобів обчислювальної техніки і телекомунікації.