Основные понятия курса


Основные понятия курса
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

W

Web 2.0

концепція яка пропонує нові веб-технології такі як RSS, соціальні мережі, wiki та ін. Основною особливітсю підхіду є те, що користувачі Інтернету самі створюють контент.

Web 2.0 у навчанні - це підхід який передбачає застосування технології, що дозволяє учням або студентам спільно працювати в рамах навчальних проектів, удосконалювати навчальні матеріали, публікуючи свої коментарі безпосередньо в електронному навчальному посібнику. Цей підхід також дозволяє створити середовище конкуренції знань на базі оцінок, обчислюваних виходячи з успішності навчання та оцінок, що виставляються усіма учасниками за якість спільної роботи, корисність коментарів, нові ідеї, викладені в публікаціях персональних студентів (блогах) і форумах.


Wi-Fi

англ. Wireless Fidelity – «безпровідна точність», стандарт бездротового радіозв'язку. Технологія, що дозволяє комп'ютерам "спілкуватися" без проводів, в тому числі підключатися до мережі Інтернет.

Wiki

концепція й технологія, на основі якої можна швидко створювати і легко підтримувати інформаційні веб-сайти. Як правило, подобні сайти дозволяють доповнювати і розбудовувати інформаційну складову сайту будь-яким користувачем. Яскоавим прикладом розвитку технологій wiki є Вікіпедія.

wiki