Приклад глосарію

Глосарій з дистанційної освітиBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

А

Адміністратор

Роль, яка надає користувачу повний набір прав та привілеїв при роботі з Moodle, а також у всіх курсах.

Г

Глосарій

 (Лат. glōssarium — «словник») — словник до тексту, що пояснює маловідомі або застарілі слова. Глосарій — список понять в специфічній області знання з їх визначеннями. 

Д

Дистанційне навчання (ДН)

Форма організації навчального процесу та педагогічна технологія, основою якої є керована самостійна робота тих. хто навчається та широке застосування у навчанні сучасних інформаційних, комп'ютерних та телекомунікаційних технологій за умов територіальної розрізненості викладача та слухачів.

М

Мoodle

Це назва платформи, що дозволяє будь-кому дистанційно, за допомогою Інтернету, оволодіти навчальнимматеріалом та самому створювати дистанційні курси і проводити навчання на відстані (від англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) модульне об’єктно-оріентоване динамічне навчальне середовище — вільна система управління навчанням (LMS).

Модуль

Частина курсу або системи.