Кафедра фізики та методики навчання

Астрономія

1 курс

Загальна фізика

Молекулярна фізика та термодинаміка

Механіка

2 курс


Електрика і магнетизм
Загальна педагогіка
Оптика
Класична механіка
Класична електродинаміка
Математичні методи фізики
Шкільний фізичний експеримент
Історія фізики
Цифрова електроніка
Сучасний шкільний курс фізики
Рівняння математичної фізики

3 курс


Методика навчання фізики
Основи електроники
Квантова фізика
Проектування навчальних середовищ
Загальна педагогіка
Оптика
Класична механіка
Класична електродинаміка
Шкільний фізичний експеримент
Історія фізики
Цифрова електроніка
Сучасний шкільний курс фізики
Рівняння математичної фізики

4 курс


Загальна фізика
Методика навчання фізики
Астрономія
Квантова механіка

5 курс


Фізичний практикум у професійній школі
Астрофізика
Методика навчання астрономії
Фундаментальні константи фізики
Основи нанотехніки
Фізика твердого тіла
Методологичні питання фізики
Методика викладання фізики у ВНЗ
Проектування навчальних середовищ

Last modified: Thursday, 30 January 2014, 9:03 PM