Кафедра алебри, геометрії та математичного аналізу

Математичний аналіз
Тетраедр

1 курс


Математичний аналіз
Аналітична геометрія та лінійна алгебра
Аналітична геометрія
Алгебра та геометрія
Лінійна алгебра
Вища математика

2 курс


Математичний аналіз
Лінійна алгебра
Аналітична геометрія
Елементарна математика
Алгебра та геометрія
Теорія ймовірностей та матемаична статистика
Вища та прикладна математика

3 курс


Основи векторного і тензорного аналізу
Теорія функцій дійсної змінної
Топологія
Алгебра та теоріячисел
Методіка навчання математики
Практикум з розв'язання матем. задач
Теорія ймовірностей та матемаична статистика
Сучасні технології програмування (заочна форма)

4 курс


Теорія ймовірностей та матемаична статистика
Методіка навчання математики
Практикум з розв'язання матем. задач

5 курс


Операційне числення
Числові системи
Історія математики
Наукові основи шкільного курсу математики
Міжпредметні звязки у навчанні математики
Основи комп'ютерної алгебри
Практикум з розв'язання задач підвищеної складності
Методика викладання математики у ВНЗ
Новітні досягнення в математиці

Last modified: Thursday, 30 January 2014, 9:03 PM