Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти (секція дошкільної освіти)

Дисципліни для 1 курсу:

 1. Психологія загальна
 2. Психологія загальна і вікова
 3. Основи психодіагностики

Дисципліни для 2 курсу:

 1. Педагогіка дошкільна
 2. Психологічний супровід дитинства
 3. Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям
 4. Психологія педагогічна
 5. Психологія дитяча

Дисципліни для 3 курсу:

 1. Теорія і методика співпраці закладу дошкільної освіти з родинами
 2. Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень
 3. Соціальна психологія
 4. Дошкільна лінгводидактика
 5. Методика навчання української мови в ЗДО з російськомовним режимом

Дисципліни для 4 курсу:

 1. Психопатологія
 2. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей

Дисципліни для магістратури:

 1. Методика викладання дошкільної педагогіки у ЗВО
 2. Управління в системі дошкільної освіти
 3. Оздоровчі технології та діагностика фізичного розвитку дитини
 4. Технологія інтегрованих занять у ЗДО
 5. Технологія мовленнєво-ігрової діяльності 1. Вікова психологія
 2. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі
 3. Методика навчання англійської мови в ДНЗ
 4. Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям

Остання зміна: Wednesday 8 April 2020 10:03 AM