Кафедра економічної теорії

Дисципліни для 1 курсу:

1. Політична економія.
2. Історія економіки та економічної думки.

3. Історія економіки та економічних вчень.

4. Економічна історія.

5. Математика для економістів: вища математика.

6. Вища та прикладна математика.

7. Господарське законодавство. Правові основи підприємницької діяльності.

8. Соціальна політика.

9. Фінанси, гроші та кредит.

Дисципліни для 2 курсу:

1. Господарське законодавство. Правові основи підприємницької діяльності.
2. Мікроекономіка.
3. Математика для економістів: теорія ймовірності та математична статистика.

4. Економіко-математичне моделювання (математичне програмування).

5. Гроші та кредит.
6. Сучасні економічні теорії.
7. Історія економічних учень.

8. Мікроекономічна теорія виробництва і витрат.
9. Підприємництво і бізнес-культура.
10. Історія економіки та економічної думки в Україні.
11. Власність і економічна влада.
12. Економічна теорія (мікроекономіка).

13. Фінанси, гроші та кредит.
14. Облік і аудит.

15. Інфраструктура ринку.

Дисципліни для 3 курсу:

6. Інформатика (ФЕМ)Дисципліни для 4 курсу:

1. Національна економіка.
2. Фінансове право.

3. Банківське право.

4. Соціально-економічна безпека.

5. Правове регулювання трудових відносин.

6. Біржова справа.

7. Макроекономічний аналіз.

8. Прогнозування соціально-економічних процесів.

9. Правове регулювання професійної діяльності.
Теорія господарства

Last modified: Friday, 8 September 2017, 12:09 PM