Кафедра фінансів, обліку та підприємництва

 1. Економічна діагностика
 2. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 3. Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті
 4. Облік ЗЕД
 5. Податкова звітнсть
 6. Внутрішній аудит
 7. Професійні стандарти бухгалтерського обліку
 8. Економічна інформатика
 9. Економічна безпека підприємства
 10. Інвестування
 11. Інноваційний розвиток підприємства
 12. Інформаційні системи і технології у фінансах
 13. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків
 14. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
 15. Планування і контроль на підприємстві
 16. Технологія здійснення біржової торгівлі
 17. Верчурний бізнес
 18. Витрати підприємства
 19. Капітал підприємства: формування та використання
 20. Міжнародні фінансові організації
 21. Міжнародний облік та аудит
 22. Економіка підприємства
 23. Бухгалтерський облік
 24. Фінансова звітність
 25. Економічний аналіз
 26. Теорія економічного аналізу
 27. Основи торгівельного підприємництва
 28. Фінанси підприємств
 29. Банківські операції
 30. Місцеві фінанси
 31. Валютні операції
 32. Основи підприємництва
 33. Основи біржової діяльності
 34. Безпека життєдіяльності
 35. Фінанси зарубіжних корпорацій
 36. Потенціал і розвиток підприємства
 37. Організація власної справи
 38. Фінансовий ринок
 39. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
 40. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 41. Фінансовий менеджмент (1М)
 42. Спецкурс (Міжнародні фінансові організації)
 43. Податкова звітність
 44. Фондовий ринок
 45. Спецкурс (Інноваційні фінансові інструменти)
 46. Економічне управління підприємством
 47. Фінансовий облік: Фінанси
 48. Планування і контроль на підприємстві
 49. Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті (131М)
 50. Облік ЗЕД (131М)
 51. Спецкурс (Облік в галузях) (131М)
 52. Теорія економічного аналізу


Last modified: Monday, 18 May 2020, 3:26 PM