Кафедра професійної освіти

Дисципліни для 1 курсу:

Загальна фізика.

Трактори та автомобілі.

Виробниче навчання з автотракторної справи.

Інженерна та комп’ютерна графіка з практикумом.

Технологія СГ виробництва.

Нарисна геометрія та креслення.


Дисципліни для 2 курсу:


Загальна фізика.

Трактори та автомобілі.

Виробниче навчання з автотракторної справи.

Інженерна та комп’ютерна графіка з практикумом.

Сільськогосподарські та меліоративні машини.

Нарисна геометрія та креслення.

Практикум з автомобіля.

Трудове право.


Дисципліни для 3 курсу:


Інженерна та комп’ютерна графіка з практикумом.

Сільськогосподарські та меліоративні машини.

Методика викладання дисциплін з професійного навчання.

Електротехніка.

Нарисна геометрія та креслення.

Електротехніка з основами радіоелектроніки.

Машинознавство.

Підприємницьке право.


Дисципліни для 4 курсу:


Методика викладання дисциплін з професійного навчання.

Машиновикористання у СГ виробництві.

Технологія ремонту машин та обладнання.

Технологія СГ машинобудування.

Технологія ТО машин та обладнання.

Водо- і теплопостачання в СГ виробництві.

Історія науки (техніки).

Машинознавство.

ТО і ремонт автомобіля.

Будова та експлуатація автомобіля.

Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху.


Дисципліни для 5 курсу:


Засоби автоматизації СГ виробництва.

Організація ремонтних підприємств.

Технічна експлуатація та надійність машин.

ТО і ремонт автомобіля.

Правила та організація дорожнього руху.

Практикум з ТО і ремонту автомобіля.Last modified: Thursday, 30 January 2014, 9:03 PM