Кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

Дисципліни для 1 курсу:


Інформатика і програмування
Програмування
НІТ та ТЗН
Основи програмування
Економічна теорія (мікроекономіка)
Статистика
Комп'ютерні інформаційні технології (КІТ)
Дискретная математика
Архітектура обчислювальних систем
Архітектура комп'ютера
Організація комп'ютерних мереж
Комп'ютерні мережі
Інформатика та комп'ютерні мережі
Офісні комп'ютерні технології (ОКТ)
Програмування (заочна форма навчання)
Офісні комп'ютерні технології
Політична економія
Інформатика (для спеціальності "Економічна кібернетика")
Історія економіки та економічних вчень
Мова програмування Python
ІТ в освіті


Дисципліни для 2 курсу:


Бази даних та знань
Взаємодія людини та машини
Вибрані питання програмування
Мікроекономіка
Мікроекономічна теорія виробництва і витрат
Математична логіка та теорія алгоритмів
Програмування
Програмування (заочна форма навчання)
Теорія інформації та кодування
Технології символьних перетворень
Основи компютерного дизайну
Основи інформатики та прикладної лінгвістики
Дискретні структури
Web-програмування
Мікроекономіка
Основи програмування
Основи програмування (Рогач)
Технологія створення дистанційного курсу

Національна економіка

Проектування програмних систем Проектування програмних систем

Вибрані питання методики інформатики


Дисципліни для 3 курсу:


Databases and knowledge
Економіко-математичне моделювання (денна форма навчання)
Економіко-математичне моделювання (заочна форма навчання)
Інформаційні технології в математиці
Інформаційні технології в математиці (інформатика)
Методи оптимізації та дослідження операцій
Нові інформаційні технології та технічні засоби навчання
Основи інтернет технологій
Проектування програмного забезпечення
Системи штучного інтелекту
Статистика
Технології символьних перетворень
Математичне моделювання та системний аналіз
Сучасні технології програмування (заочна форма)
Програмне забезпечення обчислювальних машин (заочна форма)
Макроекономічний аналіз
Аналіз даних
Емпіричні методи програмної інженерії 
Інформаційні системи і технології на підприємстві
Інноваційні педагогічні технології
Основи педагогічних вимірювань в моніторингу якості освіти


Дисципліни для 4 курсу:


Бази даних розподілених інформаційних систем
Взаємодія людини та машини
Економіка
Інформаційні системи та обмін даними
Математична логіка та теорія алгоритмів
Методика навчання інформатики
Методика та технологія дистанційного навчання
Програмування мобільних пристроїв
Теорія баз даних. Мови запитів. XML, XPATH
Системи та методи прийняття рішень
Створення розподілених систем .NET Framework WCFA
Спеціальні мови програмування
Технології символьних перетворень
Основи комп'ютерної графіки
Чисельні методи
Якість програмного зебезпечення та тестування

Соціальні і професійні питання інформатики

Операційні системи


Дисципліни для 5 курсу:


Інженерія програмного забезбечення (Інженерія ПЗ)
Мікроекономічний аналіз державної політики
Моделювання економічної динаміки (денна форма навчання)
Моделювання й проектування програмних систем навчального призначення
Нові інформаційні технології у математиці
Основи комп'ютерної алгебри
Современные технологии программирования
Управление информационными технологиями
НІТ у вивченні математики (математика)

Formal methods for software engineering

Методика та технологія дистанційного навчання Technique and technology learning 


Суботня школа КІПІЕК ФФМІ 2015-2016
Тест

Остання зміна: Friday, 15 February 2019, 11:17