Кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

Дисципліни для 1 курсу:


Програмування
Основи програмування
Комп'ютерні інформаційні технології (КІТ)
Дискретная математика
Архітектура обчислювальних систем
Офісні комп'ютерні технології (ОКТ)
Офісні комп'ютерні технології
Політична економія
Інформатика (для спеціальності "Економічна кібернетика")
Історія економіки та економічних вчень
Мова програмування Python
ІТ в освіті
Навчальна (комп'ютерна) практика 1 курс


Дисципліни для 2 курсу:


Бази даних та знань
Взаємодія людини та машини
Вибрані питання програмування
Мікроекономіка
Мікроекономічна теорія виробництва і витрат
Математична логіка та теорія алгоритмів
Програмування
Теорія інформації та кодування
Технології символьних перетворень
Основи компютерного дизайну
Основи інформатики та прикладної лінгвістики
Дискретні структури
Web-програмування
Мікроекономіка
Основи програмування
Технологія створення дистанційного курсу
Національна економіка
Проектування програмних систем
Вибрані питання методики інформатики
Навчальна (комп'ютерна) практика 2 курс


Дисципліни для 3 курсу:


Databases and knowledge
Економіко-математичне моделювання (денна форма навчання)
Економіко-математичне моделювання (заочна форма навчання)
Інформаційні технології в математиці
Інформаційні технології в математиці (інформатика)
Методи оптимізації та дослідження операцій
Нові інформаційні технології та технічні засоби навчання
Основи інтернет технологій
Проектування програмного забезпечення
Системи штучного інтелекту
Статистика
Технології символьних перетворень
Математичне моделювання та системний аналіз
Сучасні технології програмування (заочна форма)
Програмне забезпечення обчислювальних машин (заочна форма)
Макроекономічний аналіз
Аналіз даних
Емпіричні методи програмної інженерії 
Інформаційні системи і технології на підприємстві
Основи педагогічних вимірювань в моніторингу якості освіти
Навчальна (комп'ютерна) практика 3 курс


Дисципліни для 4 курсу:


Бази даних розподілених інформаційних систем
Взаємодія людини та машини
Економіка
Інформаційні системи та обмін даними
Математична логіка та теорія алгоритмів
Методика навчання інформатики
Методика та технологія дистанційного навчання
Теорія баз даних. Мови запитів. XML, XPATH
Системи та методи прийняття рішень
Створення розподілених систем .NET Framework WCFA
Спеціальні мови програмування
Технології символьних перетворень
Основи комп'ютерної графіки
Чисельні методи
Якість програмного зебезпечення та тестування
Соціальні і професійні питання інформатики
Операційні системи
Виробнича (комп'ютерна) практика 4 курс


Дисципліни для магістрів:


Інженерія програмного забезбечення (Інженерія ПЗ)
Мікроекономічний аналіз державної політики
Моделювання економічної динаміки (денна форма навчання)
Моделювання й проектування програмних систем навчального призначення
Нові інформаційні технології у математиці
Основи комп'ютерної алгебри
Современные технологии программирования
Управление информационными технологиями
НІТ у вивченні математики (математика)
Методика та технологія дистанційного навчання
Виробнича (комп'ютерна) практика Магістри


Суботня школа КІПІЕК ФФМІ 2015-2016
Тест

Остання зміна: Thursday 28 November 2019 12:35 PM