Кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики


Дисципліни Львова М.С.

  1. Моделювання й проектування програмних систем навчального та наукового призначення
  2. Моделювання та проєктування інформаційних систем
  3. Операційні системи
  4. Теорія програмування
  5. Формальні методи аналіза та верифікації програм

Дисципліни для 1 курсу:


Програмування
Основи програмування
Комп'ютерні інформаційні технології (КІТ)
Дискретная математика
Архітектура обчислювальних систем
Офісні комп'ютерні технології (ОКТ)
Офісні комп'ютерні технології
Політична економія
Інформатика (для спеціальності "Економічна кібернетика") (Самчинську Я.Б.)
Історія економіки та економічних вчень (Самчинську Я.Б.)
Мова програмування Python
ІТ в освіті  
Макроекономічні моделі динаміки
Дискретна математика автори - проф. Співаковський О.В., Черненко І.Є.
Discrete Math  - проф. Співаковський О.В., Черненко І.Є.
Програмування мультимедійних веб-додабків автор - Черненко І.Є
Сучасні технології програмування втор - Черненко І.Є.


Дисципліни для 2 курсу:


Бази даних та знань
Взаємодія людини та машини
Вибрані питання програмування
Мікроекономіка
Мікроекономічна теорія виробництва і витрат
Математична логіка та теорія алгоритмів
Програмування
Теорія інформації та кодування
Технології символьних перетворень
Основи компютерного дизайну
Основи інформатики та прикладної лінгвістики
Дискретні структури
Web-програмування
Мікроекономіка
Основи програмування
Технологія створення дистанційного курсу
Національна економіка
Проектування програмних систем
Вибрані питання методики інформатики
Інформаційні системи в соціально-правовій сфері (заочна форма навчання) (доц. Самчинська Я.Б.)
Навчальна (комп'ютерна) практика 2 курс 


Дисципліни для 3 курсу:


Databases and knowledge (Programming)
Економіко-математичне моделювання (денна форма навчання)
Економіко-математичне моделювання (заочна форма навчання)
Інформаційні технології в математиці
Методи оптимізації та дослідження операцій
Нові інформаційні технології та технічні засоби навчання
Проектування програмного забезпечення
Системи штучного інтелекту
Статистика
Технології символьних перетворень
Математичне моделювання та системний аналіз
Сучасні технології програмування (заочна форма)
Програмне забезпечення обчислювальних машин (заочна форма)
Макроекономічний аналіз (Самчинську Я.Б.)
Аналіз даних
Емпіричні методи програмної інженерії 
Інформаційні системи і технології на підприємстві
Основи педагогічних вимірювань в моніторингу якості освіти
Інноваційні педагогічні технології навчання
Інформаційні технології в галузі (для факультету Іноземної філології та Соціально-психологічного факультету) (професор Шерман М. І., Доц. Самчинська Я. Б.)
Інформатика і системологія (Доц. Самчинська Я. Б.)
Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання (для  Медичного факультету);(доц.Самчинська Я.Б.)
Дискретні структури (Черненко І.Є.)
Основи інтернет технологій (Черненко І.Є.)
Інформаційні технології в галузі для студентів спеціальності «Середня освіта (Історія)» (заочна форма навчання)(Самчинська Я.Б.)
Сучасні технології серверного програмування. PythonDjango (Козловський Є. О.)
Навчальна (комп'ютерна) практика 3 курс


Дисципліни для 4 курсу:


Бази даних розподілених інформаційних систем
Взаємодія людини та машини
Економіка
Інформаційні системи та обмін даними
Математична логіка та теорія алгоритмів
Методика навчання інформатики
Методика та технологія дистанційного навчання
Теорія баз даних. Мови запитів. XML, XPATH
Системи та методи прийняття рішень
Створення розподілених систем .NET Framework WCFA
Спеціальні мови програмування
Технології символьних перетворень
Основи комп'ютерної графіки
Чисельні методи
Якість програмного зебезпечення та тестування
Соціальні і професійні питання інформатики
Операційні системи
Виробнича (комп'ютерна) практика 4 курс
Менеджмент проектів програмного забезпечення (Самчинська Я. Б.)
Проектування інформаційно-освітнього середовища сучасної школи

 


Дисципліни для магістрів:


Інженерія програмного забезбечення (Інженерія ПЗ)
Мікроекономічний аналіз державної політики
Моделювання економічної динаміки (денна форма навчання)
Моделювання й проектування програмних систем навчального призначення
Нові інформаційні технології у математиці
Основи комп'ютерної алгебри
Современные технологии программирования
Управление информационными технологиями автори -  проф. Співаковський О.В., Самчинська Я.Б.
НІТ у вивченні математики (математика)
Методика та технологія дистанційного навчання
Виробнича (комп'ютерна) практика Магістри
Інженерія знань
Курс робототехніки на Arduino
Iнженерiя знань
Суботня школа КІПІЕК ФФМІ 2015-2016
Тест

Остання зміна: Monday 25 May 2020 7:55 PM