Кафедра англійської філології та прикладної лінгвістики

Дисципліни для 1 курсу:


 1. Історія розвитку прикладної лінгвістики 121
 2. Практика усного та писемного мовлення 121
 3. Практична граматика англ. мови 101.1 (денна)
 4. Практична граматика англ. мови 121
 5. Вступ до перекладознавства 101 (денна)
 6. Вступ до перекладознавства 101 (заочна)
 7. Практична фонетика англійської мови 121
 8. Практика усного та писемного мовлення 101 (заочна)
 9. Практична граматика англійської мови 101 (заочна)
 10. Практика усного та писемного мовлення англійської мови 101-1 +101-2
 11. Практична граматика англійської мови 101.2 (денна)
 12. Вступ до перекладознавства 121 (денна)
 13. Практична граматика англійської мови 101.1 група (денна форма навчання)
 14. Практична граматика англійської мови 101.2 група (денна форма навчання)
 15. Вступ до корпусної лінгвістики 121 група (денна форма навчання)

Дисципліни для 2 курсу:


 1. Практика усного та писемного перекладу 201
 2. Основи прикладної та компютерної лінгвістики 221
 3. Практична граматика англ. мови 201.1 (денна)
 4. Практична граматика англ. мови 221(денна)
 5. Теорія та практика перекладу 221(денна)
 6. Практична граматика англ. мови 201 (заочна)
 7. Практика усного та писемного мовлення 201 (заочна)
 8. Практика усного та писемного мовлення 231
 9. Комп’ютерна лексикографія 221
 10. Практика усного та писемного перекладу 231 (заочна)
 11. Практична граматика англійської мови 201.2 (денна)
 12. Практика усного та писемного мовлення англійської мови 221
 13. Іноземна мова 2 курс для ФКНФМ, ФФВС, ФКМ (заочна)
 14. Іноземна мова (факультатив)(заочне відділення) для ФЕМ, ФКМ
 15. Практика усного та писемного мовлення (Тетяна Борисова)
 16. Практична граматика англійської мови 201.1 група (денна форма навчання)
 17. Практична граматика англійської мови 201.2 група (денна форма навчання)
 18. Практична граматика англійської мови 221 група (денна форма навчання)
 19. Теорія та практика перекладу 221 група (денна форма навчання)

Дисципліни для 3 курсу:


 1. Практика усного та писемного мовлення 331
 2. Практика усного та писемного перекладу 331+321
 3. Інформаційні технології в перекладацькій діяльності 331
 4. Практична граматика англійської мови 331, 321
 5. Практика усного та писемного мовлення 331+321
 6. Практична граматика англійської мови 331 (заочна)
 7. Практика усного то писемного мовлення 331 (заочна)
 8. Інформаційні технології в перекладацькій діяльності 331 (заочна)
 9. Практика усного та писемного перекладу 331 (заочна)
 10. Порівняльна лексикологія (Тетяна Борисова)
 11. Філологія Порівняльна лексикологія (Тетяна Борисова)
 12.  Прикладна лінгвістика Порівняльна лексикологія (заочна форма) (Тетяна Борисова)

Дисципліни для 4 курсу:


 1. Теоретичні,практичні та методологічні засади когнітивної лінгвістики 421
 2. Практика усного та писемного мовлення 431+421
 3. Практика усного та писемного перекладу 431+421
 4. Теорія перекладу 431 з/в
 5. Практика усного та писемного перекладу 431 (заочна)
 6. Практика усного та писемного мовлення 431 (заочна)
 7. Термінологія у перекладі 431 (заочна)
 8. Практика усного та писемного мовлення (заочна форма) (Тетяна Борисова)
 9. Теорія та практика перекладу 431, 421 групи (денна форма навчання)
 10. Теорія та практика перекладу 431 група (заочна форма навчання)

Дисципліни для магістратури:


 1. Новітні досягнення з фахових дисциплін -101М+121М
 2. Практика усного та писемного перекладу 101м+121м+171м+181м+191м
 3. Основи редагування текстів різних функц.стилів 121М, 101М, 171М, 181М, 191М+101М з/в
 4. Комунікативні стратегії першої іноземної мови 101М
 5. Комунікативні стратегії першої іноземної мови 101М (заочна)
 6.  Новітні досягнення з фахових дисциплін 101М (заочна)
 7. Корпусна лінгвістика 121М група (денна форма навчання)

Дисципліни для інших факультетів:

 1. Іноземна мова(за професійним спрямуванням) ІЮФ,  Спеціальність 293 Міжнародне право
 2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) ФЕМ,  Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини
 3. Іноземна мова ФФВС, Спеціальність 014 Середня освіта  (Фізична культура)  017 Фізична культура і спорт
 4. Іноземна мова ФКМ, Спеціальність 034 Культурологія 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 024 Хореографія 025 Музичне мистецтво
 5. Іноземна мова ФЕМ, Спеціальність 051 Економіка
 6. Іноземна мова  Спеціальність 121 Інформаційні технології 126 Інформаційні системи та технології 122 Комп’ютерні науки 121 Інженерія програмного забезпечення
 7. Іноземна мова ФКНФМ Спеціальність 014.08. Середня освіта (Фізика) 014.04 Середня освіта (Математика) - 211, 221
 8. Іноземна мова (факультатив) ФКНФМ Спеціальність 014.08. Середня освіта (Фізика) 014.04 Середня освіта (Математика) -111м, 121м, 131м, 141м, 161м
 9. Іноземна мова ФБГЕ Спеціальність 

  014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 091 Біологія

 10. Іноземна мова (факультатив) ФКМ, ФФВС 

  Спеціальність 034 Культурологія 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,     реставрація 024 Хореографія  025 Музичне мистецтво  014 Середня освіта (Фізична культура) 017 Фізична культура і спорт

 11. Іноземна мова (факультатив) ФКМ, ФФВС, ФКНФМ, СПФ 

  Спеціальність 034 Культурологія 023Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,     реставрація 024 Хореографія  025 Музичне мистецтво 014 Середня освіта (Фізична культура) 054 Соціологія 053 ПсихологіяДенна

 1. Практика усного то писемного мовлення 2й рік
 2. Комп’ютерна лексикографія
 3. Комунікативні стратегії першої іноземної мови
 4. Практика усного та писемного мовлення 3 курс
 5. Практика усного та писемного мовлення 4 курс
 6. Інтерпретація художнього тексту

Заочна

 1. Практика усного то писемного мовлення 3й рік
 2. Комунікативні стратегії першої іноземної мови
 3. Інтерпретація художнього тексту (заочна)
 4. Лінгвокультурологічні аспекти перекладу (2 курс СВО Магістр 201 група, спец-ть Філологія)
 5. Іноземна мова (2 курс СВО Бакалавр: ФБГЕ (014 СО біологія та здоров'я людини,094 Біологія,101 Екологія), ФЕМ (073 Менеджмент, 072 Фінанси), ІЮФ (014 СО Історія, 032 Історія та археологія, 081 Право)


 1. Комп'ютерні системи обробки текстової та графічної інформації.
 2. C++

Остання зміна: Wednesday 9 September 2020 12:20 PM