Кафедра німецької та романської філології

Дисципліни для 1 курсу:


 1. Практичний курс німецької мови (Ізмайлова  О. А.)
 2. Сучасна література 1-ої іноземної мови (Ковбасюк Л.А.)
 3. Практична граматика німецької мови (Романова Н. В.)
 4. Практична граматика німецької мови (Солдатова С. М.)
 5. Практична граматика німецької мови (Діденко Н. В.)
 6.  Практичний курс німецької мови (Бандурко З. В.)
 7. Практика усного та практичного мовлення (Діденко Н. В.)
 8. Практика усного та писемного мовлення (Федоров О. В.)
 9. Практична фонетика іспанської мови (Федоров О. В.)
 10. Латинська мова (історико-юридичний факультет) (Федоров О. В.)
 11. Практична граматика іспанської мови (Гончаренко О. М.)
 12. Практична граматика французької мови (Голотюк О.В.)
 13. Практика УПМ французької мови (Єрмоленко І. І.)
 14. Практична фонетика французької мови (Ремньова А. М.)

Дисципліни для 2 курсу:


 1. Практична фонетика іспанської мови (Федоров О. В.)
 2. Практичний курс німецької мови (Ізмайлова  О. А.)
 3. Практичний курс 2-ої іноземної мови (Ковбасюк Л.А.)
 4. Практика усного та писемного мовлення (Ковбасюк Л.А.)
 5. Історія німецької мови (Романова Н. В.)
 6. Практичний курс німецької мови (Бандурко З. В.)
 7. Практична граматика німецької мови (Бандурко З. В.)
 8. Історія іспанської мови (Гончаренко О. М.)
 9. Практична граматика іспанської мови (Гончаренко О. М.)
 10. Практика усного та писемного мовлення (Гончаренко О. М.)
 11. Практична граматика французької мови (Голотюк О.В.)
 12. Історія французької мови (Єрмоленко І. І.)
 13. Практична фонетика французької мови (Ремньова А. М.)
 14. Практика усного та писемного мовлення (Ремньова А. М.)

Дисципліни для 3 курсу:


 1. Практична граматика німецької мови (Романова Н. В.)
 2. Практика усного та писемного мовлення (Федоров О. В.)
 3. Практика усного та писемного мовлення німецької мови (Ізмайлова  О. А.)
 4. Практичний курс 2-ої іноземної мови та перекладу (Ковбасюк Л.А.)
 5. Методика викладання німецької мови (Ленюк Н. М.)
 6. Лексикологія (Солдатова С. М.)
 7. Теоретична фонетика німецької мови (Солдатова С. М.)
 8. Методика викладання іноземної мови (Діденко Н. В.)
 9. Практична граматика іспанської мови (Федоров О. В.)
 10. Теоретична фонетика іспанської мови (Гончаренко О. М.)
 11. Методика викладання іноземної мови (Гончаренко О. М.)
 12. Лексикологія іспанської мови (Ткаченко Л.Л.)
 13. Сучасна іспаномовна література (Ткаченко Л.Л.)
 14. Практична граматика французької мови (Голотюк О.В.)
 15.  Лексикологія французької мови (Голотюк О.В.)
 16. Методика викладання іноземної мови (Голотюк О.В.)
 17. Практика усного та писемного мовлення французької мови (Голотюк О.В.)
 18. Теоретична фонетика французької мови (Єрмоленко І. І.)
 19. Сучасна література Франції (Єрмоленко І. І.)

Дисципліни для 4 курсу:


 1. Практична граматика німецької мови (Романова Н. В.)
 2. Практичний курс німецької мови (Ізмайлова  О. А.)
 3. Практичний курс 2-ої іноземної та перекладу (Ковбасюк Л.А.)
 4. Інтерпретація художнього тексту (Гоштанар І. В.)
 5. Практика усного та практичного мовлення (Бандурко З. В.)
 6. Практичний курс іспанської мови (Федоров О. В.)
 7. Інтерпретація художнього тексту (Голотюк О.В.)
 8. Практика усного та писемного мовлення французької мови (Голотюк О.В.)

Дисципліни для магістратури 1 курс :


 1. Загальна теорія 2-ої іноземної мови (Ковбасюк Л.А.)
 2. Новітні досягнення з фахових дисциплін (Солдатова С. М.)
 3. Методологія та організація лінгвістичних досліджень (Солдатова С. М.)
 4. Комунікативні стратегії (Федоров О. В.)

 1. Друга іноземна мова (факультатив) (Ленюк Н. М.)
 2. Практичний курс німецької мови (Романова Н. В.)
 3. Інтерпретація художнього тексту іспанської мови (Ткаченко Л.Л.)
 4. Новітні досягнення з фахових дисциплін (Гончаренко О. М.)
 5. Практичний курс другої іноземної мови (Гоштанар І. В.)

Last modified: Monday, 18 May 2020, 3:29 PM