Кафедра слов'янської філології

 1. Методика викладання російської мови
 2. Морфемно-словотвірна будова української мови
 3. Українська мова за професійним спрямуванням (Левакіна Т.В.)
 4. Курсові роботи з української мови (за професійним спрямуванням)
 5. Українська мова за професійним спрямуванням (Мунтян С.В.)
 6. Лінгвістичний аналіз тексту
 7. Новітні досягнення з фахових дисциплін
 8. Основи культури мовлення
 9. Сучасна російська мова (3 курс)
 10. Теоретико-методичні засади роботи з науковим текстом
 11. Практичний курс другої іноземної мови (1 курс)
 12. Практичний курс другої іноземної мови (2 курс)
 13. Практичний курс польської мови (3 курс)
 14. Практичний курс польської мови (4 курс)
 15. Дисципліна вільного вибору «Польська мова для початківців»
 16. Вступ до теорії мовної комунікації
 17. Сучасна російська мова (2курс)
 18. Історична граматика
 19. Діалектологія
 20. Історія російської лінгвістики
 21. Парадигми сучасної лінгвістики
 22. Сучасна російська мова: Синтаксис складного речення
 23. Сучасна російська мова: Фонетика
 24. Практикум сучасної російської мови
 25. Практична фонетика польської мови (1 курс ФУФЖ)
 26. Теоретико-методичні засади роботи з науковим текстом: нормативний аспект
 27. Виробнича (педагогічна) практика (доц. Левакіна Т.В.)


Last modified: Friday, 24 April 2020, 9:54 AM