Кафедра загальної та соціальної психології

 1. Історія психології
 2. Психологічний практикум за спецкурсами
 3. Вікова психологія (з практикумом)
 4. Загальна психологія (семінарські і лабораторні заняття)
 5. Соціальна психологія (з практикумом)
 6. Психодіагностика
 7. Загальна психологія (з практикумом)
 8. Теорії особистості
 9. Антропологія
 10. Психологія спілкування
 11. Казка, як метод психокорекції в групах
 12. Психокорекція
 13. Методика проведення психологічної експертизи у різних галузях
 14. Експериментальна психологія
 15. Соціально-психологічний тренінг
 16. Методи підбору персоналу
 17. Психологія соціальних відносин
 18. Темпоральна психологія
 19. Історія психології (заочна форма)
 20. Вікова психологія (з практикумом ) (заочна форма)
 21. Політична психологія
 22. Психологія організацій
 23. Психологія управління
 24. Психологія соціальних відносин
Дисципліни для 1 курсу:

1. 
Last modified: Friday, 22 May 2020, 1:13 PM