Кафедра загальної та соціальної психології

 1. Історія психології
 2. Психологічний практикум за спецкурсами
 3. Вікова психологія (з практикумом)
 4. Загальна психологія (семінарські і лабораторні заняття)
 5. Соціальна психологія (з практикумом)
 6. Психодіагностика
 7. Загальна психологія (з практикумом)
 8. Теорії особистості
 9. Антропологія
 10. Казка, як метод психокорекції в групах
 11. Психокорекція
 12. Методика проведення психологічної експертизи у різних галузях
 13. Експериментальна психологія
 14. Соціально-психологічний тренінг
 15. Методи підбору персоналу
 16. Психологія соціальних відносин
 17. Темпоральна психологія
 18. Історія психології (заочна форма)
 19. Вікова психологія (з практикумом ) (заочна форма)
 20. Політична психологія
 21. Психологія організацій
 22. Психологія управління
 23. Психологія соціальних відносин
 24. Педагогічна психологія
 25. Психологія сім’ї
 26. Психолог в управлінні корпоративними комунікаціями
 27. Зоопсихологія

Дисципліни для 1 курсу:

1. 
Last modified: Wednesday, 9 September 2020, 11:47 AM