Кафедра практичної психології


Дисципліни для 1 курсу:

1. Вступ до психології.
2. Психологія здоров’я.
3.
Основи біології та генетики.
4.
Нейропсихологія.
5.
Математичні методи в психології.

Дисципліни для 2 курсу:

1. Основи наукових досліджень.
2. Диференціальна психологія.

3. Психофізіологія.

4. Основи психосоматики.

5. Вступ до сімейної психології.

6. Патопсихологія.
7. Психолінгвістика.
8. Психологія сім'ї.

9. Тілесноорієнтована робота з сімейними парами.

10. Психологічний аналіз малюнків і тексту.
11. Психологія особистісного зростання.

Дисципліни для 3 курсу:

1. Основи психологічної практики і консультування.
2. Групові методи психологічної роботи.

3. Психодіагностика та консультування сім’ї.

4. Основи психотерапії.

5. Основи психологічної корекції.

6. Психокорекційна робота.

7. Психокорекційна робота з сімейними парами.

8. Психологія подружніх відносин.

9. Прикладна психотерапія.

10. Сексологія. Основи статевого виховання.

11. Основи психодіагностики та консультування.

Дисципліни для 4 курсу:

1. Клінічна психологія.
2. Психогігієна.

3. Психологія сім’ї (терапевтичний підхід).

4. Етнопсихологія.

5. Психотерапія сім’ї.

6. Психопрофілактика сімейних криз.

7. Психологічний практикум по спецкурсам.

8. Юридична психологія.

9. Гендерна психологія.

10. Психологічна реабілітація сім’ї.

11. Психологія сіїциду.

12. Корекція професійного вигорання.

Дисципліни для 5 курсу:

1. Організація та методика проведення наукового дослідження.
2. Писхологія творчості.

3. Психологія травмуючих ситуацій.

4. Психологія реклами.

5. Геронтопсихологія.

6. Групова психотерапія.

7. Активні форми групової роботи.

8. Психологічна корекція залежної поведінки.

9. Психологічний захист у дітей і дорослих.

10. Ігрова психотерапія.

Магістратура
11. Психологія мистецтва.
12. Моделювання та багатомірні методи аналізу.

13. Психотерапія дітей і підлітків.

14. Техніки діагностичної та терапевтичної роботи.

15. Психологія кризових ситуацій.


Last modified: Thursday, 30 January 2014, 9:03 PM