Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології

 Дисципліни для 1 курсу:


 1. Система організації соціальних служб 
 2. Медико-соціальні основи здоров'я
 3. Професійно-етичні основи соціальної роботи
 4. Історія соціальної роботи
 5. Історія соціології
 6.  Вступ до спеціальності 
 7.  Риторика
 8. Конфліктологія та соціальні конфлікти
 9. Професійна етика соціолога
 10. Правові основи соціальної роботи 
 11. Інститути громадянського суспільства
 12. Соціальна політика
 13. Загальні та сучасні соціологічні теорії

Дисципліни для 2 курсу:


 1. Правові основи соціальної роботи 
 2. Технології соціальної роботи
 3. Теорія соціальної роботи
 4. Основи наукових досліджень
 5. Загальна соціологічна теорія
 6. Філософія (соціальна філософія)
 7. Соціологія організацій
 8. Філософія
 9. Соціальна структура суспільства

Дисципліни для 3 курсу:


 1. Конфліктологія
 2. Соціальне прогнозування та проектування 
 3. Соціальна реабілітація різних категорій населення
 4. Соціальний аудит та інспектування 
 5. Методи соціальної роботи 
 6. Практикум соціальної роботи
 7. Теорія та практика управління в соціальній роботі
 8. Соціальний супровід сім’ї 
 9. Соціологія молоді
 10. Соціологія економіки та праці
 11. Дефектологія
 12. Соціальний захист та підтримка сім'ї, дітей та молоді
 13. Основи демографії
 14. Менеджмент соціальної роботи
 15. Менеджмент соціально-педагогічної роботи
 16. Соціологічний аналіз документів

Дисципліни для 4 курсу:


 1. Методи та організація соціальних досліджень
 2. Профілактика негативних явищ в суспільстві
 3. Ведення професійних документів
 4. Соціальна робота з різними групами клієнтів
 5. Практикум соціальної роботи
 6. Соціальна реабілітація різних категорій населення
 7. Рекламно-інформаційні технології
 8. Соціальна геронтологія
 9. Соціальна робота на підприємстві
 10. Соціальний супровід сім`ї 
 11. Політологія
 12. Основи адвокатування клієнта 
 13. Соціальний захист та підтримка сім'ї, дітей та молоді
 14. Сімейне консультування та супровід
 15. Економічні основи соціальної роботи
 16. Сучасні технології управління персоналом

Дисципліни для магістратури:


 1. Ювенальні технології
 2. Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО
 3. Сучасні теорії соціальної роботи 
 4. Соціальна політика і соціальна безпека
 5. Основи соціальної держави та громадянського суспільства
 6. Інклюзивна освіта
 7. Соціальний супровід клієнта
 8. Кваліметрія в соціальній роботі
 9. Технологія творчості
 10. Професійна реабілітація
 11. Методологія наукового дослідження
 12. Прогнозування та моделювання у соціальній роботі
 13. Соціальна реабілітація
 14. Соціальна робота в системі соціального захисту

Остання зміна: Sunday 5 April 2020 10:44 PM