Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології

 

1 курс

Система організації соціальних служб

Медико-соціальні основи здоров'я

Професійно-етичні основи соціальної роботи

Історія соціальної роботи

Історія соціології

Вступ до спеціальності

Риторика

Конфліктологія та соціальні конфлікти

Професійна етика соціолога

Правові основи соціальної роботи

Інститути громадянського суспільства

2 курс

Технології соціально-педагогічної роботи

Правові основи соціальної роботи

Технології соціальної роботи

Теорія соціальної роботи

Основи наукових досліджень

Загальна соціологічна теорія

Соціальна педагогіка

Філософія (соціальна філософія).

Соціологія організацій

3курс

Конфліктологія.

Інклюзивна освіта (жестове мовлення)

Соціальне прогнозування та проектування

Соціальна реабілітація різних категорій населення

Соціальний аудит та інспектування

Методи соціальної роботи

Практикум соціальної роботи

Теорія та практика управління в соціальній роботі

Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки

Соціальний супровід сім’ї

Соціальна робота з людьми групи ризику

4 курс

Методи та організація соціальних досліджень

Профілактика негативних явищ в суспільстві

Ведення професійних документів

Соціальна робота з різними групами клієнтів

Практикум соціальної роботи

Педагогіка і психологія реабілітаційної роботи

Соціальна реабілітація різних категорій населення

Патопсихологія

Рекламно-інформаційні технології

Соціальна геронтологія

Соціальна робота на підприємстві

Соціальний супровід сім`ї

Політологія

Основи соціально-педагогічних досліджень

Основи адвокатування клієнта

5 курс

Ювенальні технології

Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО

Сучасні теорії соціальної роботи

Соціальна політика і соціальна безпека

Основи соціальної держави та громадянського суспільства

Інклюзивна освіта

Соціальний супровід клієнта

Кваліметрія в соціальній роботі

Технологія творчості

Професійна реабілітація

Методологія наукового дослідження

Прогнозування та моделювання у соціальній роботі

Соціальна реабілітація

Соціальна робота в системі соціального захисту

Остання зміна: Wednesday 10 July 2019 12:50 PM