Кафедра історії, археології та методики викладання

Бакалавр
1 курс

1. Історичне краєзнавство.
2.
Вступ до спеціальності.
3.
Історія України.
4.
Історія української культури.
5.
Історична географія.
6.
Давня історія України.
7.
Українська історична література.

 2 курс

1. Етнологія України.
2.
Архівознавство.
3.
Джерелознавство.
4.
Середньовічна історія України.
5. Основи наукових досліджень.
6.
Історія держави та права України.
7.
Історія архівної справи в Україні.
8.
Документознавство.
9.
Міграційні процеси в Україні (спецкурс).
 3 курс

1. Методика викладання історії.
2.
Нова історія України (І період).
3.
Нова історія України (ІІ період).
4.
Історія релігії в Україні.
5.
Актуальні проблеми української історичної науки.
6.
Методика викладання правознавства.
7.
Історія Херсонщини.
8.
Теорія та методика архівної справи.
9.
Історія політичних і правових вчень.
10. Україна і тенденції розвитку сучасного світу (спецкурс).
11.
Міжнародний етикет (спецкурс).
4 курс

1. Новітня історія України.
2.
Етнічна історія українців.
3.
Археографія.
4.
Архівне законодавство.
5.
Архівна система України.
6.
Проблеми Ізраїльсько-Палестинського регіону (спецкурс).
Магістратура

Last modified: Tuesday, 9 July 2019, 9:50 AM