1. Газетно-журнальні жанри (361 гр.) Спеціальність 061 Журналістика
2. Газетно-журнальні жанри (411 гр.) Середня освіта (Українська мова та література)
3. Українська мова як іноземна (збірна група 1-2 курс ФЕМ, МФ)
4. Зарубіжна журналістика (361, 461 групи) Спеціальність 061 Журналістика
5. Історія української журналістики (361, 461 групи) Спеціальність 061 Журналістика
6. Основи журналістики (161 гр) Спеціальність 061 Журналістика
7. Журналістський фах (161 гр) Спеціальність 061 Журналістика
8. Дисципліна за вибором (всі факультети)
9. Газетно-журнальні жанри (311.1 група)
10. Медійні жанри (161 група) дисципліна
11. Масова комунікація та інформація (161 гр.) Спеціальність 061 Журналістика
12. Журналістикознавство (161 гр.) Спеціальність 061 Журналістика
13. Іміджелогія (461 гр.) Спеціальність 061 Журналістика
14. Українська публіцистика (161 група) Спеціальність 061 Журналістика
15. Журналістський фах (газетно-журнальне виробництво) (161 група) Спеціальність 061 Журналістика


Дисципліни кафедри інформатики:


Нові інформаційні технології та технічні засоби навчання (НІТ та ТЗН)
Last modified: Thursday, 26 March 2020, 9:28 AM