1. Газетно-журнальні жанри (361 гр.) Спеціальність 061 Журналістика
 2. Газетно-журнальні жанри (411 гр.) Середня освіта (Українська мова та література)
 3. Українська мова як іноземна (збірна група 1-2 курс ФЕМ, МФ)
 4. Зарубіжна журналістика (361, 461 групи) Спеціальність 061 Журналістика
 5. Історія української журналістики (361, 461 групи) Спеціальність 061 Журналістика
 6. Основи журналістики (161 гр) Спеціальність 061 Журналістика
 7. Журналістський фах (161 гр) Спеціальність 061 Журналістика
 8. Дисципліна за вибором (всі факультети)(Журналістська майстерня Оксани Жіляєвої)
 9. Газетно-журнальні жанри (311.1 група)
 10. Медійні жанри (161 група) дисципліна
 11. Журналістикознавство (161 гр.) Спеціальність 061 Журналістика
 12. Іміджелогія (461 гр.) Спеціальність 061 Журналістика
 13. Українська публіцистика (161 група) Спеціальність 061 Журналістика
 14. Журналістський фах (газетно-журнальне виробництво) (361 гр.) 
 15. Основи професійного мовлення журналіста, курс 3 (361 гр.)
 16. Медіаграмотність (дисципліна за вибором студента) (доцент Юріна Ю.М.)
 17. Масова комунікація та інформація 161 група (доцент Юріна Ю.М.)
 18. Інформаційна політика та безпека 161М (доцент Юріна Ю.М.)
 19. Теорія і практика рекламної діяльності 261 група (доцент Юріна Ю.М.)
 20. Медіаграмотність (дисципліна за вибором студента)
 21. Масова комунікація та інформація 161 група
 22. Інформаційна політика та безпека 161М
 23. Теорія і практика рекламної діяльності 261 група
 24. Газетно-журнальні жанри 261 група заочної форми навчання 
 25. Масова інформація та комунікація, заочна форма навчання
 26. Методологія досліджень 161М
 27. Медіакритика, група 161М
 28. Прикладні соціально-комунікаційні технології, група 161М
 29. Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО
 30. Теорія та історія журналістики, видавничої справи та редагування
 31. Газетно-журнальні жанри 361 група заочна форма  (доцент Юріна Ю.М.)
 32. Журналістський фах 361 заочна форма
 33. Паблік рілейшинз, заочна форма
 34. Газетно-журнальні жанри (461 гр)
 35. Теорія і методика журналістської творчості (461 гр)
 36. Журналістський фах (агенційна журналістика) (461 гр)
 37. Майстер-класи, група 161М
 38. Теорія та історія соціальних комунікацій, група 161М
 39. Методологія досліджень, 161 М заочна форма навчання
 40. Прикладні соціально-комунікаційні технології, 161 М заочна форма навчання

Дисципліни кафедри інформатики:


Нові інформаційні технології та технічні засоби навчання (НІТ та ТЗН)
Last modified: Thursday, 21 May 2020, 10:12 PM