Кафедра менеджменту та адміністрування

Паблік рилейшнз
Макроекономіка І ч
Макроекономіка ІІ ч
Економічна теорія (макроекономіка)
Менеджмент І ч
Менеджмент ІІ ч
Трансформаційна економіка (Економічна політика)
Трансформаційна економіка та економічна політика держави (Економічна політика)
Трансформаційна економіка та економічна політика держави (Перехідна економіка)
Трансформаційна економіка (Перехідна економіка)
Менеджмент і адміністрування І ч.
Менеджмент і адміністрування ІІ ч.
Логістика
Страхування
Банківська справа
Банківські операції
Інвестування
Інвестиційний аналіз
Державне та регіональне управління
Психологія управління
Бізнес-планування
Організаційна поведінка
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Організація виробництва. Планування і контроль на підприємстві
Глобальна економіка
Соціологія праці
Міжнародна інвестиційна діяльність
Менеджмент персоналу
Міжнародний менеджмент
Рекламний менеджмент
Last modified: Thursday, 30 January 2014, 9:03 PM