Кафедра менеджменту та адміністрування

Дисципліни для 1 курсу:


 1. Інформаційні системи управління бізнес-процесами
 2. Професійна етика в бізнес-адмініструванні
 3. Макроекономіка
 4. Державне регулювання економіки
 5. Соціальна економіка

Дисципліни для 2 курсу:


 1. Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)
 2. Маркетинг
 3. Креативний менеджмент

Дисципліни для 3 курсу: 


 1. Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом. Адміністративний менеджмент)
 2. Інвестиційний менеджмент
 3. Стратегічне управління
 4. Управління бізнесом
 5. Міжнародна логістика

Дисципліни для 4 курсу:


 1. Паблік-рилейшнз
 2. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 3. Контролінг
 4. Організаційна поведінка
 5. Технологічний менеджмент

Дисципліни для магістратури:


 1. Управління людськими ресурсами у публічній сфері
 2. Менеджмент персоналу
 3. Інформаційні системи в менеджменті
 4. Інформаційна політика та електронне врядування
 5. Організація і планування бізнесу
 6. Управління проектами з місцевого та регіонального розвитку
 7. Публічне управління та адміністрування
 8. Технології публічного адміністрування
 9. Корпоративне управління
 10. Організація і технологія діяльності підприємства сфери послуг
 11. Публічні фінанси
 12. Гостьові курси (Етика державного службовця)
 13. Управління змінами та впровадження інновацій


 1. Управління персоналом (дисципліна вільного вибору)
 2. Human Resource Management (дисципліна вільного вибору)
 3. Самоменеджмент та управління часом в бізнесі (дисципліна вільного вибору)
Last modified: Wednesday, 1 April 2020, 11:26 AM