Питання до заліку

 1.  Поняття Інформаційної культури.
 2.  Інформаційні ресурси. Інформаційні продукти та послуги.
 3.  Характеристика сучасного стану світового та регіонального ринків інформаційних продуктів та послуг.
 4. Он-лайнові спільноти та  віртуальні підприємства.
 5. Поняття Інформаційних Технологій та Інформаційних Систем та взаємозв’язок між ними.
 6. Інтернет: адресація ресурсів.
 7. Інтернет: способи підключення до мережі Інтернет.
 8. Інтернет-технології, що використовують у Інформаційних системах загального призначення.
 9. Web-технологиії Интернета, що використовують в информационных системах предприятий.
 10. Web-сайт как складова інформаційної системи організації.
 11. Схема інформаційної системи організації; частини, що управляють та якими управляють.
 12. Типова структура ІС організації.
 13. Ієрархія управління в ІС організації.
 14.  Види підсистем, що забезпечують функціонування ІС.
 15. Организационное обеспечение информационной системы предприятия.
 16. Інформаційне забезпечення ІС організації.
 17.  Способи класифікації та кодування інформації.
 18. Програмне забезпечення ІС організації.
 19. Правове забезпечення ІС. Довідково-правові системи.
 20. Вимоги, що накладають на ІС організації.
 21. Способи створення ІС організації.
 22. Етапи створення, експлуатації та розвитку ІС організації.
 23. Корпоративні ІС типу ERP, MRP и MRPII.
 24. Системи управління взаємодії з клієнтурою – CRM.
 25. Основи електронної комерції в мережі Інтернет.
 26. Види електронних магазинів, способи їхнього утворення.
 27. Етапи закупівлі товарів в електронному магазині.
 28. Види загроз для інформації. Способи захисту інформації.
 29. Методи та засоби захисту інформації під час використання мережевих технологій.
 30. Електронно-цифровий підпис, призначення, етапи використання, способи отримання.
 31. Довідково-правові системи: достоїнства та обмеження.
Last modified: Thursday, 19 February 2015, 10:24 AM