Система оцінювання

Оцінка за стобальною шкалою

Оцінка за шкалою Зміст оцінки
90-100 A Чудове виконання роботи з незначними помилками.
80-89 B Виконання роботи на рівні вище середнього, але з деякими помилками.
75-79 C Добра робота, але з певною кількістю типових помилок. 
66-74 D Задовільна робота без серйозних недоліків.
60-65 E Задовільна робота, але з істотними недоліками.
40-59 Fx Виконана робота відповідає мінімальним критеріям.
Не більше 39 X Робота не виконана.
Last modified: Thursday, 26 February 2015, 1:50 PM