Короткі теоретичні відомості

Інформацíйна систéма (англ. Information system) — сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

За сферою призначення

Оскільки ІС утворюються для задоволення інформаційних потреб в межах конкретної предметної галузі, то кожна предметна галузь (в сфері призначення) відповідає свій тип ІС. Перераховувати всі ці типи немає змісту, оскільки кількість предметних галузей велика, але можна вказати наприклад такі типи ІС:

 • Економічна ІС — інформаційна система призначена для виконання функцій управління на підприємстві;
 • Медична ІС — інформаційна система призначена для використання в лікувальному або лікувально-профілактичному закладі;
 • Географічна ІС — інформаційна система, забезпечуюча збір, збереження, обробку, доступ, відображення і розповсюдження даних;
 • Адміністративні;
 • Виробничі;
 • Навчальні;
 • Екологічні;
 • Криміналістичні;
 • Військові та інші.

Класифікація інформаційних систем за місцем діяльності:

 • наукові ІС — призначені для автоматизації діяльності науковців, аналізу статистичної інформації, керування експериментом.
 • ІС автоматизованого керування — призначені для автоматизації праці інженерів-проектувальників і розроблювачів нової техніки (технології). Такі ІС допомагають здійснювати:
  • розробку нових виробів і технологій їхнього виробництва;
  • різноманітні інженерні розрахунки (визначення технічних параметрів виробів, видаткових норм — трудових, матеріальних і т. д.);
  • створення графічної документації (креслень, схем, планувань);
  • моделювання проектованих об'єктів;
  • створення керуючих програм для верстатів із числовим програмним керуванням.
 • ІС організаційного керування — призначені для автоматизації функції адміністративного (управлінського) персоналу. До цього класу відносяться ІС керування як промисловими (підприємства), так і непромисловими об'єктами (банки, біржа, страхові компанії, готелі і т. д.) і окремими офісами (офісні системи).
 • ІС керування технологічними процесами — призначені для автоматизації різноманітних технологічних процесів (гнучкі виробничі процеси, металургія, енергетика тощо).

Інформаційна система, як система управління, тісно пов'язується, як з системами збереження та видачі інформації, так і з іншої — з системами, що забезпечують обмін інформацією в процесі управління. Вона охоплює сукупність засобів та методів, що дозволяють користувачу збирати, зберігати, передавати і обробляти відібрану інформацію.

Last modified: Wednesday, 15 April 2015, 8:04 PM