1. Мова програмування Python. Константи, змінні, типи данних. Оператори і вирази.

На головну | У наступний розділ

1. Дана сторона квадрата a. Знайти його периметр P=4·a.

2. Дана сторона квадрата a. Знайти його площу S=a2.

3. Дано два ненульових числа. Знайти суму, різницю, добуток і частку їх квадратів.

4. Дано катети прямокутного трикутника a і b. Знайти його гіпотенузу c і периметр P: c=(a2+b2)1/2, P=a+b+c.

5. Даний рядок. Виведіть третій символ цього рядка, перші п'ять символів цього рядка, всі символи у зворотному порядку.

6. Даний рядок. Отримайте новий рядок, вставивши між кожними двома символами вихідної рядки символ *. Виведіть отриманий рядок.

7. Даний рядок. Замініть у цьому рядку всі цифри 1 на слово «один».

8. Даний рядок. Видаліть із цього рядка усі коми.

9. Дано двозначне число. Знайти суму і добуток його цифр.

10. Даний розмір файла в байтах. Використовуючи операцію ділення без залишку, знайти кількість повних кілобайтів, які займає даний файл (1 кілобайт = 1024 байта).

11. Знайти значення функції y=3x6+6x2+7 при даному значенні x.

12. Дано значення кута α в градусах (0 ≤ α < 360). Обчислити значення цього ж кута в радіанах, враховуючи, що 180 ° = π радіанів. У якості значення π використовувати 3.14.

13. Дані координати двох протилежних вершин прямокутника: (x1, y1), (x2, y2). Сторони прямокутника паралельні до осів координат. Знайти периметр і площу даного прямокутника.

14. Поміняти місцями вміст змінних A і B і вивести нові значення A і B.

15. Дано змінні A, B, C. Змінити їх значення, перемістивши вміст A в B, B - в C, C - в A, і вивести нові значення змінних A, B, C.

16. Відомо, що X кг цукерок коштують A гривень. Визначити, скільки коштує 1 кг і Y кг цих же цукерок.

17. Швидкість першого автомобіля V1 км/год, другого - V2 км/год, відстань між ними S км. Визначити відстань між ними через T годин, якщо автомобілі спочатку рухаються назустріч один одному. Дана відстань рівна модулю різниці початкової відстані і загального шляху, пройденого автомобілями; загальний шлях = час · сумарна швидкість.

18. Розв'язати лінійне рівняння A · x + B = 0, задане своїми коефіцієнтами A і B (коефіцієнт A НЕ дорівнює 0).

19. Знайти корені квадратного рівняння A · x2 + B · x + C = 0, заданого своїми коефіцієнтами A, B, C (A>0), якщо відомо, що дискримінант рівняння позитивний. Вивести спочатку менший, а потім більший із знайдених коренів. Коріння квадратного рівняння знаходяться за формулою x1, 2 = (−B ± (D)1/2)/(2·A), де D - дискримінант, що дорівнює B2 − 4·A·C.

Остання зміна: Thursday 12 May 2016 7:09 AM