2. Оператори управління МП Python.

У попередній розділ На головну | У наступний розділ

1. Дано ціле число. Якщо воно є додатним, то відняти від нього 8; в іншому разі не змінювати його. Вивести отримане число.
2. Дано три цілих числа. Знайти кількість додатних чисел в початковому наборі.
3. Дано три числа. Знайти суму двох найбільших з них.
4. Для даного дійсного x знайти значення наступної функції f, що приймає дійсні значення:
f (x) = 2 • sin (x), якщо x> 0; 6 - x, якщо x ≤ 0.
5. Дано ціле число. Вивести його рядок-опис виду «від'ємне парне число», «нульове число», «додатне непарне число» і т. д.
6. Дано ціле число в діапазоні 1-7. Вивести рядок - назва дня тижня, що відповідає даному числу (1 - «понеділок», 2 - «вівторок» і т. д.).
7. Одиниці маси пронумеровані в такий спосіб: 1 - кілограм, 2 - міліграм, 3 - грам, 4 - тонна, 5 - центнер. Дано номер одиниці маси (ціле число в діапазоні 1-5) і маса тіла в цих одиницях (дійсне число). Знайти масу тіла в кілограмах.
8. Дано два цілих числа: D (день) і M (місяць), що визначають правильну дату невисокосного року. Вивести значення D і M для дати, що передує зазначеній.
9. Мастям гральних карт присвоєно порядкові номери: 1 - піки, 2 - трефи, 3 - бубни, 4 - черви. Вартості карт, які старші за десятку, привласнені номери: 11 - валет, 12 - дама, 13 - король, 14 - туз. Дано два цілих числа: N - вартість (6 ≤ N ≤ 14) і M - масть карти (1 ≤ M ≤ 4). Вивести назву відповідної карти виду «шістка бубон», «дама черв», «туз треф» і т. п.
10. Дано ціле число в діапазоні 100-999. Вивести рядок-опис даного числа, наприклад: 256 - "двісті п'ятдесят шість", 814 - "вісімсот чотирнадцять».
11. Дано цілі числа K і N (N> 0). Вивести N раз число K.
12. Дано дійсне число - ціна 1 кг цукерок. Вивести вартість 1, 2, ..., 10 кг цукерок.
13. Дано ціле число N (> 0). Знайти квадрат даного числа, використовуючи для його обчислення наступну формулу:
N2 = 1 + 3 + 5 + ... + (2 • N - 1).
Після додавання до суми кожного доданка виводити поточне значення суми (в результаті будуть виведені квадрати всіх цілих чисел від 1 до N).
14. Дано ціле число N (> 0). Знайти добуток N! = 1 • 2 • ... • N (N-факторіал). Щоб уникнути цілочисельного переповнення, обчислювати цей добуток за допомогою дійсної змінної і вивести його як дійсне число.
15. Дано ціле число N (> 0). Послідовність дійсних чисел AK визначається наступним чином:
A0 = 1, AK = (AK-1 + 1) / K, K = 1, 2, ....
Вивести елементи A1, A2, ..., AN.
16. Дано додатні числа A і B (A> B). На відрізку довжиною A розміщено максимально можлива кількість відрізків довжиною B (без накладання). Не використовуючи операції множення і ділення, знайти довжину незайнятої частини відрізка A.
17. Дано ціле число N (> 1). Знайти найменше ціле число K, при якому виконується нерівність 3K> N.
18. Дано ціле число N (> 0). Використовуючи операції ділення без остачі і взяття залишку від ділення, вивести всі його цифри, починаючи з самої правої (розряду одиниць).
19. Дано ціле число N (> 1). Послідовність чисел Фібоначчі FK визначається наступним чином:
F1 = 1, F2 = 1, FK = FK-2 + FK-1, K = 3, 4, ....
Перевірити, чи є число N числом Фібоначчі. Якщо є, то вивести true, якщо ні - вивести false.
20. Дано дійсне число ε (> 0). Послідовність дійсних чисел AK визначається наступним чином:
A1 = 1, A2 = 2, AK = (AK-2 + 2 • AK-1) / 3, K = 3, 4, ....
Знайти перший з номерів K, для яких виконується умова | AK - AK-1 | <Ε, і вивести цей номер, а також числа AK-1 і AK.

Остання зміна: Friday 17 June 2016 9:44 AM