Робочий навчальний план

Курси підвищення кваліфікації викладачів ХДУ зі спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»  за напрямом «Дистанційне навчання»

Назва дисципліни

Всього

год.

З них

лекц.

практ.

Дистанційне навчання як елемент освітнього середовища сучасного університету

80

20

60

Засоби Web 2.0 для створення контенту дистанційного курсу

170

20

150

Система управління контентом Moodle

90

20

70

Інформатизація науково-дослідної діяльності викладача

30

10

20

Сервіси Google у навчальному процесі

80

20

60

Всього:

450

90

360

Остання зміна: Sunday 28 August 2016 11:17 PM