Цей курс є загальноосвітнім. Основною метою курсу є надбання знань та вмінь, потрібних для свідомого користування сучасною обчислювальною технікою, кваліфікованої її технічної і системної підтримки, а також максимального використання можливостей порограмного забезпечення у своїй професійній діяльності.

Курс розроблено для студентів напряму підготовки 6.040302 "Інформатика"