курс призначений для студентів -магістрів першого року навчання для розширення знань з когнітивної лінгвістики, семіотики та прагматики