Topic outline

 • Документи для практики

  Всі студенти 2 курсу проходять навчальну практику у лабораторіях факультету.

  Також, за бажанням, студент може проходити практику на будь-якому виробництві, з яким укладено договір про співробітництво.

  Кожен студент має керівника від кафедри (груповий керівник). Розподіл наведено нижче.

  Кожен студент отримує завдання від керівника і виконує його впродовж практики.

  Починається практика настановчою конференцією, на якій студент отримує необхідну організаційну інформацію.

  В кінці практики проводиться залік і заключна конференція, на яких студент представляє свою виконану роботу.

  Практика вважається пройденою успішно, коли на заліку отримана задовільна оцінка.

  На залік з практики студент готує:

  1. Заповнений журнал практики з підписами керівника і оцінками.
  2. Програмні продукти (модулі, зразки програм). • 2019-2020

  Термін проведення практики:

  11 – 24 червня (2 тижні)