Tuesday 29 September 2020 10:53 AM
Сайт: KSU Online
Курс: Основи інформатики та прикладної лінгвістики (ОІПЛ)
Глосарій: Основные понятия курса