Wi-Fi

англ. Wireless Fidelity – «безпровідна точність», стандарт бездротового радіозв'язку. Технологія, що дозволяє комп'ютерам "спілкуватися" без проводів, в тому числі підключатися до мережі Інтернет.

» Основные понятия курса