Основные понятия курса


Основные понятия курса
Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  (Далі)
  Все

F

FTP

File Transfer Protocol - протокол передачі файлів

R

RSS

Really Simple Syndication - формат передачі інформації по мережі. Як правило використовується на новинних та інших часто обновлюваних сайтах для повідомлення абонентів про появу нових матеріалів.

S

Skype

безкоштовне програмне забезпечення для голосового спілкування, що забезпечує безкоштовний шифрований голосовий зв'язок через Інтернет між комп'ютерами, а також платні послуги для зв'язку з абонентами звичайної телефонної мережі.

http://www.skype.com/intl/ru/welcomeback/


W

Web 2.0

концепція яка пропонує нові веб-технології такі як RSS, соціальні мережі, wiki та ін. Основною особливітсю підхіду є те, що користувачі Інтернету самі створюють контент.

Web 2.0 у навчанні - це підхід який передбачає застосування технології, що дозволяє учням або студентам спільно працювати в рамах навчальних проектів, удосконалювати навчальні матеріали, публікуючи свої коментарі безпосередньо в електронному навчальному посібнику. Цей підхід також дозволяє створити середовище конкуренції знань на базі оцінок, обчислюваних виходячи з успішності навчання та оцінок, що виставляються усіма учасниками за якість спільної роботи, корисність коментарів, нові ідеї, викладені в публікаціях персональних студентів (блогах) і форумах.


Wi-Fi

англ. Wireless Fidelity – «безпровідна точність», стандарт бездротового радіозв'язку. Технологія, що дозволяє комп'ютерам "спілкуватися" без проводів, в тому числі підключатися до мережі Інтернет.

Wiki

концепція й технологія, на основі якої можна швидко створювати і легко підтримувати інформаційні веб-сайти. Як правило, подобні сайти дозволяють доповнювати і розбудовувати інформаційну складову сайту будь-яким користувачем. Яскоавим прикладом розвитку технологій wiki є Вікіпедія.

wiki


І

Інтернет

глобальне об'єднання обчислювальних мереж, що надає користувачам різні сервіси, служби.

Інформатизація навчання

це процес, спрямований на оптимальне використання інформаційного забезпечення навчання за допомогою комп'ютера. Це процес педагогічний у тому сенсі, що у ньому вирішуються педагогічні завдання.

Інформаційна культура

уміння цілеспрямовано працювати з інформацією та використовувати для її отримання, опрацювання і передавання комп΄ютерні інформаційні технології, сучасні технічні засоби і методи.

Інформаційна технологія

процес, що використовує сукупність засобів і методів збирання, опрацювання та передавання даних (первинної інформації) для отримання інформації нової якості щодо стану об’єкта, процесу або явища.Сторінка:  1  2  3  4  (Далі)
  Все