Основные понятия курса


Основные понятия курса
Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  (Далі)
  Все

F

FTP

File Transfer Protocol - протокол передачі файлів

R

RSS

Really Simple Syndication - формат передачі інформації по мережі. Як правило використовується на новинних та інших часто обновлюваних сайтах для повідомлення абонентів про появу нових матеріалів.

S

Skype

безкоштовне програмне забезпечення для голосового спілкування, що забезпечує безкоштовний шифрований голосовий зв'язок через Інтернет між комп'ютерами, а також платні послуги для зв'язку з абонентами звичайної телефонної мережі.

http://www.skype.com/intl/ru/welcomeback/


W

Web 2.0

концепція яка пропонує нові веб-технології такі як RSS, соціальні мережі, wiki та ін. Основною особливітсю підхіду є те, що користувачі Інтернету самі створюють контент.

Web 2.0 у навчанні - це підхід який передбачає застосування технології, що дозволяє учням або студентам спільно працювати в рамах навчальних проектів, удосконалювати навчальні матеріали, публікуючи свої коментарі безпосередньо в електронному навчальному посібнику. Цей підхід також дозволяє створити середовище конкуренції знань на базі оцінок, обчислюваних виходячи з успішності навчання та оцінок, що виставляються усіма учасниками за якість спільної роботи, корисність коментарів, нові ідеї, викладені в публікаціях персональних студентів (блогах) і форумах.


Wi-Fi

англ. Wireless Fidelity – «безпровідна точність», стандарт бездротового радіозв'язку. Технологія, що дозволяє комп'ютерам "спілкуватися" без проводів, в тому числі підключатися до мережі Інтернет.

Wiki

концепція й технологія, на основі якої можна швидко створювати і легко підтримувати інформаційні веб-сайти. Як правило, подобні сайти дозволяють доповнювати і розбудовувати інформаційну складову сайту будь-яким користувачем. Яскоавим прикладом розвитку технологій wiki є Вікіпедія.

wiki


І

Інтернет

глобальне об'єднання обчислювальних мереж, що надає користувачам різні сервіси, служби.

Інформатизація навчання

це процес, спрямований на оптимальне використання інформаційного забезпечення навчання за допомогою комп'ютера. Це процес педагогічний у тому сенсі, що у ньому вирішуються педагогічні завдання.

Інформаційна культура

уміння цілеспрямовано працювати з інформацією та використовувати для її отримання, опрацювання і передавання комп΄ютерні інформаційні технології, сучасні технічні засоби і методи.

Інформаційна технологія

процес, що використовує сукупність засобів і методів збирання, опрацювання та передавання даних (первинної інформації) для отримання інформації нової якості щодо стану об’єкта, процесу або явища.


Інформаційне суспільство

суспільство, у якому більшість працюючих зайнято виробництвом, зберіганням, перетворенням та реалізацією інформації, особливо найвищої її форми — знань.

Інформаційно-комунікаційні технології

інформаційні процеси і методи роботи з інформацією, які здійснюються із застосуванням засобів обчислювальної техніки і телекомунікації.

А

Аватар

невелике статичне або анімоване зображення. Відображається в профілі зареєстрованого користувача. Може бути як фотографією, так і якоюсь картинкою, яка відображає "Я" користувача. Технічно аватар допомагає швидким поглядом знайти згадку про шуканому користувача на сторінці.

Б

Блог

скор. від англ. Weblog - мережевий журнал, різновид веб-сайту, основний вміст якого це невеликі записи автора, що регулярно додаються, а також зображення або інша інформація, розташовані в хронологічному порядку.

Браузер

Browser - програма, що дозволяє зчитувати дані (документи, сторінки) з віддалених комп'ютерів серверів, а потім демонструвати їх на комп'ютерах клієнтів.

Браузер


В

Всесвітня павутина (WWW)

World Wide Web -  єдиний інформаційний простір, який складається із взаємопов'язаних гіпертекстових електронних документів (веб-сторінок), що зберігаються на веб-серверах.

Г

Гіперпосилання

це елемент сторінки веб-сайта, за яким можливий перехід на іншу сторінку або інший сайт.

Гіпертекст

це текст, який окрім тексової та іншої інформації (наприклад, мультимедіа) містить посилання на інший фрагмент текста у тому ж документі і, навіть, на інший документ. При активізації такого посилання програма відкриває відповідний фрагмент чи документ.


Е

Електронна пошта

e-mail - це система, що забезпечує передавання повідомлень через комп'ютерні мережі. За основу взяті функціональні можливості звичайної пошти. Для обміну даними відправник та отримувач повинні мати електронні поштові адреси. Велика кількість серверів безкоштовно надають сервіс створення і підтримки поштової скриньки (www.ukr.net, www.mail.ru, www.google.com.ua).

З

Закладки

це список веб-сторінок, до яких користувач регулярно звертається, що дозволяє легко і швидко починати нові сеанси роботи в Інтернеті з обраної сторінки.

Якщо Ви змушені часто користуватися on-line перекладачем або тлумачним словником, або скачувати нормативні документи з сайту міністерства, зайдіть один раз на необхідний сайт і просто додайте його адресу в Обране (папку закладок) і надалі просто користуйтеся збереженими посиланнями.


К

Комп'ютеризація навчання

це процес оснащення відповідних закладів засобами сучасної обчислювальної техніки.

Комп'ютерна мережа

це сукупність комп'ютерів, взаємопов'язаних каналами передавання даних.

Н

Нова інформаційна технологія навчання

це комплекс навчальних і навчально-методичних матеріалів, технічних і інструментальних засобів обчислювальної техніки навчального призначення, а також система наукових знань щодо ролі й міста засобів електронно-обчислювальної техніки у навчальному процесі, формах і методах їх застосування для удосконалення роботи викладачів і учнів.

П

Педагогічні програмні засоби

це пакети прикладних програм для використання у процесі навчання різним предметам.

З іншого боку, – це дидактичні засоби, призначені для реалізації різних цілей навчання: формування знань, умінь і навичок, контролю за якістю їх засвоєння, тобто це компоненти процесу навчання.


Подкастінг

(від iPod - торгова марка серії портативних медіа програвачів компанії Apple і англ. Broadcasting - повсюдне, широкоформатне мовлення)

процес створення і поширення звукових або відео-передач (тобто подкастів) у Всесвітній мережі. Це вигідна альтернатива радіомовленню і телебаченню, оскільки не вимагає ліцензування частоти й доступний у будь-який зручний для слухача час. Нині деякі радіостанції - (Свобода, Німецька хвиля) і телестанції (НТВ) публікують підкасти поряд із звичайним, ефірним мовленням.


Подкасти

це спосіб публікації медіа-потоків (як правило - звукових або відео-передач) у мережі (зазвичай, у форматі MP3), при якому вони анонсуються особливим чином, що дозволяє автоматизувати завантаження нових випусків на пристрій відтворення.
Найбільш частими користувачами подкастінгу є власники ПК, які мають портативні програвачі та всілякі мобільні пристрої.

С

Сайт

(від англ. site – місце) - сукупність веб-сторінок, об'єднаних загальним дизайном, програмним забезпеченням, базами даних та іншими елементами, що розміщені за певною адресою (URL),  працюють зі спільною метою і за логікою є частиною однієї системи або бізнес-потоку, яка сприймається як єдине ціле.

Сервіси Інтернет

сервіси які надаються у мережі Інтернет користувачам, програмам, системам, рівням, функціональним блокам. У мережі Інтернет сервіси надають мережні служби. Найбільш розповсюдженими Інтернет-сервісами є

  • зберігання даних;
  • передавання повідомлень і блоков даних;
  • електронна та голосова пошта;
  • організація та управління діалогом партнерів;
  • надання з'єднань;
  • проведення сеансів;
  • відео-сервіс та ін.

Соціальна мережа

інтерактивний багатокористувацький веб-сайт, контент якого наповнюється самими учасниками мережі, з іншого боку це спільнота людей, об'єднаних однаковими інтересами, смаками або тих, що мають інші причини для безпосереднього спілкування між собою.

Найбільш відомі на теріторії нашої країни В Контакте, Одноклассники, Facebook.


Стартова сторінка

це сторінка, яка відкривається при кожному запуску браузера, наприклад Internet Explorer


Т

Технічні засоби навчання

сукупність технічного обладнання з дидактичним забезпеченням, що застосовується у навчально-виховному процесі з метою його оптимізації (відеопроектори, інтерактивні дошки, кінопроектори, діапроектори, епіпроектори, графопроектори, відеомагнітофони, телевізійні комплекси, персональні комп'ютери і комп'ютерні системи (класи), лінгафонні кабінети).

Трафік

кількість байт, передана та отримана сайтом, сервером, будь-яким комп'ютером або пристроєм у певний проміжок часу.

Ф

Форум

- місце для спілкування на сайті. Як правило, форум має певну тематику, наприклад «Відгуки про наш сайт», «Здоров'я малюка», «Форум для мам» і т.д. Користувач залишає своє повідомлення, в якому пропонує іншим учасникам форуму висловити свою думку на певну тему і чекає їх відповідей і уточнюючих питань. Якщо заявлена ​​тема цікава, в дискусію залучається велика кількість учасників. Роботу форуму контролює його модератор. На відміну від чатів, повідомлення, відправлені у форум, можуть зберігатися дуже довго і не вимагають негайної відповіді.

Ч

Чат

від англ. To chat - базікати - місце для спілкування в Інтернеті, де користувачі обмінюються повідомленнями в реальному часі. Всі повідомлення всіх учасників безперервним потоком проходять перед очима користувача, з цього потоку він виділяє ті, що адресовані особисто йому або всім учасникам чату.


Сторінка:  1  2  3  4  (Далі)
  Все