Основные понятия курса


Основные понятия курса
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

І

Інтернет

глобальне об'єднання обчислювальних мереж, що надає користувачам різні сервіси, служби.

Інформатизація навчання

це процес, спрямований на оптимальне використання інформаційного забезпечення навчання за допомогою комп'ютера. Це процес педагогічний у тому сенсі, що у ньому вирішуються педагогічні завдання.

Інформаційна культура

уміння цілеспрямовано працювати з інформацією та використовувати для її отримання, опрацювання і передавання комп΄ютерні інформаційні технології, сучасні технічні засоби і методи.

Інформаційна технологія

процес, що використовує сукупність засобів і методів збирання, опрацювання та передавання даних (первинної інформації) для отримання інформації нової якості щодо стану об’єкта, процесу або явища.


Інформаційне суспільство

суспільство, у якому більшість працюючих зайнято виробництвом, зберіганням, перетворенням та реалізацією інформації, особливо найвищої її форми — знань.

Інформаційно-комунікаційні технології

інформаційні процеси і методи роботи з інформацією, які здійснюються із застосуванням засобів обчислювальної техніки і телекомунікації.

А

Аватар

невелике статичне або анімоване зображення. Відображається в профілі зареєстрованого користувача. Може бути як фотографією, так і якоюсь картинкою, яка відображає "Я" користувача. Технічно аватар допомагає швидким поглядом знайти згадку про шуканому користувача на сторінці.

Б

Блог

скор. від англ. Weblog - мережевий журнал, різновид веб-сайту, основний вміст якого це невеликі записи автора, що регулярно додаються, а також зображення або інша інформація, розташовані в хронологічному порядку.

Браузер

Browser - програма, що дозволяє зчитувати дані (документи, сторінки) з віддалених комп'ютерів серверів, а потім демонструвати їх на комп'ютерах клієнтів.

Браузер


В

Всесвітня павутина (WWW)

World Wide Web -  єдиний інформаційний простір, який складається із взаємопов'язаних гіпертекстових електронних документів (веб-сторінок), що зберігаються на веб-серверах.


Page:  1  2  3  (Next)
  ALL